Oljefondet styres etter etiske retningslinjer som setter grenser for hva fondet kan være investert i. Retningslinjene kom i 2004 og siden den gang har fondets markedsverdi tidoblet seg og kravene til ansvarlig forvaltning bare økt.

Mandag leverte et utvalg nedsatt av Finansdepartementet sitt forslag til justeringer.

En av de største endringene som foreslås, er at det bør lages et nytt kriterium som utelukker at Oljefondet kan investere i selskaper som selger militært materiell til land som bruker våpnene i strid med humanitærretten. Dette skyldes blant annet Saudi-Arabias fem år lange krigføring i Jemen, ifølge utvalgsleder Ola Mestad.

Dersom departementet og Stortinget godkjenner endringen, vil det eksempelvis påvirke fondets investeringer i den amerikanske våpenprodusenten Raytheon.

Selskapet har fått kraftig kritikk for salg av våpen til Saudi-Arabia som er blitt brukt i krigføringen i Jemen. Oljefondet står investert med over fem milliarder kroner i selskapet, ifølge beholdningslistene.

Kaster ut «verstinger»

Utvalget foreslår også at «dødelige autonome våpen» blir lagt til på listen som i dag forbyr klasebomber, kjernevåpen, kull og tobakk. Autonome våpen baserer seg på kunstig intelligens.

– Vi bygger våre forslag på dagens etiske rammeverk for fondet. Dette har i hovedsak fungert godt. I lys av normutviklingen de siste 15 årene og nye problemstillinger som er kommet til, foreslår vi likevel å endre rammeverket på noen punkter, sier Mestad.

Oljefondet er investert i over 9000 selskaper i mer enn 70 land. Dagens etiske retningslinjer åpner for utelukkelse av selskaper som er involvert i grov korrupsjon. Utvalget foreslår imidlertid å utvide kriteriet til «grov økonomisk kriminalitet», eksempelvis hvitvasking.

Utvalget foreslår også å endre forvaltningsmandatet for Norges Bank slik at den årlige publikasjonen «ansvarlig forvaltning» eller tilsvarende rapportering blir et eget krav.

Etikkråd

Det er etikkrådet som i dag gir Norges Bank råd om observasjon og utelukkelse av selskaper basert på spesifikke kriterier. Norges Banks hovedstyre beslutter hvilke selskaper det eventuelt vil sette til observasjon eller utelukke fra Oljefondets investeringsunivers.

I 2019 kastet Oljefondet ut 42 selskaper fordi de ikke tilfredsstilte kravene til ansvarlig forvaltning. Selskapene var ikke gode nok på selskapsstyring og bærekraft. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.