– Det lå kanskje en sannsynlighet i rentemarkedet for at de skulle kutte. Men det var nok ikke fullt priset inn heller i markedet, sier valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor.

Torsdag kuttet Norges Bank styringsrenten til historiske null prosent. Selv om kronekursen ikke fikk det største utslaget etter annonsering, svekket kronen seg til 10,30 mot amerikansk dollar og 11,12 mot euro.

Ved framleggingen av den rentebeslutningen, annonserte også Norges Bank at de hadde gjennomført kronekjøp.

– Det bekrefter det jeg har tenkt lenge, det handlet om at markedet ikke fungerte. Og det var ikke fordi nivået for kronen var for svakt. Så er de to ikke helt uavhengige, kronen var så svak fordi markedet ikke fungerte. Skjer noe lignende igjen, så er Norges Bank på banen nok en gang, sier Østnor.

«For å bidra til et velfungerende marked for norske kroner, har Norges Bank foretatt ekstraordinære kronekjøp for til sammen 3,5 milliarder kroner i valutamarkedet», skriver Norges Bank.

Slik forklarer sentralbanksjefen nullrentebeslutningen
Sentralbanksjef Øystein Olsen kuttet torsdag styringsrenten med en kvart prosentpoeng til rekordlave 0 prosent.
05:30
Publisert:

– Kronen kunne ha svekket seg mer om usikkerheten hadde vært så stor. Den var for eksempel opp fem-seks øre rett ved annonseringen. Tror alle skjønner at vi må avvente situasjonen, sier Østnor.

«Eneste virkemiddelet de har»

Østnor mener at også valutamarkedet preges av avventing før de store utslagene kommer.

– I hvilken grad det hjelper, får vi se. Renten er det eneste virkemiddelet de har. En rekke andre land lar styringsrenten være uendret og bruker heller andre virkemidler, de ser at end lavere renter ikke er nødvendigvis mer stimulerende, sier Østnor.

Han forteller også at Norges Banks anslagene for arbeidsledigheten er løftet betydelig, og kan forsvare rentekuttet

– En flat utvikling i markedsrenten

Rente- og valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen, mener pengemarkedsrenten Nibor vil bli liggende ekstremt lavt.

– Hvis vi vi ser på hvordan Nibor blir liggende de neste årene, vil den ligge rundt 0,20 til 0, 25 prosent. Markedsrenten vil altså ligge hvor styringsrenten lå før dagens kutt, sier rente- og valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen.

Knudsen forteller at mindre enn halvparten av kuttet var priset inn i valutamarkedet i forkant.

– Den umiddelbare kronesvekkelsen står seg bra i lys av at markedsprisingen lå noe i underkant av 50 prosent sannsynlighet for et rentekutt til null prosent.

Historisk svak krone

De siste månedene har kronen falt til historisk lave nivåer.

Investorer over hele verden flykter fra usikre investeringer, som aksjer eller norsk valuta, og inn i trygge havner som gull, dollar og statsobligasjoner.

Etter at kronekursen kollapset i mars, valgte Norges Bank å kjøpe norske kroner.

«På bakgrunn av dette vurderer Norges Bank løpende om det er behov for at Norges Bank skal intervenere i markedet ved kjøp av norske kroner», skrev de i mars.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.