Denne uken offentliggjorde Hovedstyret i Norges Bank hvilke investeringer som kastes ut fra Oljefondet. På listen står en av fondets aller største investeringer i Brasil, kjøttprodusenten JBS. Selskapet kastes ut på grunn av «risikoen for grov korrupsjon», ifølge Norges Bank.

I april omtalte DN at tidligere toppledere i den brasilianske kjøttprodusenten JBS har innrømmet bestikkelser til 1800 brasilianske politikere.

Denne uken kom det frem at Etikkrådet, et uavhengig råd til Oljefondet, i mars anbefalte fondet å kaste ut JBS fra fondets portefølje. Årsak: «Uaksetabel risiko for grov korrupsjon».

Tilstår bestikkelser til presidenter

Ifølge Etikkrådet skal bestikkelsene topplederne har innrømmet ligge i størrelsesorden nesten 1,5 milliarder kroner totalt, utbetalt gjennom de siste 10–15 årene. Flere av landets presidenter skal ha mottatt bestikkelser fra selskapet, i tillegg til nærmere 200 parlamentsmedlemmer.

Det er brødrene Joesley og Wesley Batista, sønner av JBS' grunnlegger, som har tilstått å ha trukket selskapet inn i en av Brasils største korrupsjonssaker. Innrømmelsene ble gjort i en avtale med brasilianske påtalemyndigheter for å få redusert straff.

Ifølge brasilianske medier leverte brødrene et opptak til brasilianske etterforskere av en samtale med Brasils president Michel Temer, som skulle sikre bevis mot Temer i en annen korrupsjonssak. Men ved en glipp skal opptaket som ble overlevert politiet ha inkludert helt andre samtaler som ikke satte brødrene Batista i noe bedre lys.

JBS har bekreftet overfor DN at selskapet samarbeider med påtalemyndigheten i saken.

Etikkrådet har ikke vurdert JBS' rolle i avskoging av Amazonas.

– Selskapet er sannsynligvis en stor pådriver for avskoging, i april etter en rapport som stemplet JBS som regnskogsversting i Brasil.

Kaster ut Warren Buffett-selskap

JBS er ikke det eneste selskapet som nå utelukkes av Oljefondet. Hovedstyret i Norges Bank besluttet også å kvitte seg med den amerikanske investoren Warren Buffetts selskap Pacificorp.

Warren Buffett er konsernsjef og styreleder i Berkshire Hathaway. Datterselskapet Berkshire Hathaway Energy er nå satt under observasjon av Norges Bank.
Warren Buffett er konsernsjef og styreleder i Berkshire Hathaway. Datterselskapet Berkshire Hathaway Energy er nå satt under observasjon av Norges Bank. (Foto: Lucas Jackson/Reuters/NTB scanpix)

Samtidig settes Berkshire Hathaway Energy under observasjon.

Kraftprodusenten Pacificorp er et datterselskap av energiselskapet Berkshire Hathaway Energy, som kontrolleres av investorlegenden Warren Buffetts holdingselskap Berkshire Hathaway.

Oljefondet har ifølge en oversikt på Norges Bank Investment Managements hjemmesider en investering i rentepapirer i Pacificorp på 1,05 milliarder kroner og i Berkshire Hathaway Energy på 1,34 milliarder kroner.

Utelukkelsen og observasjonen skjer etter at Norges Bank har gjennomført en fjerde analyserunde av selskaper som kan omfattes av det produktbaserte kullkriteriet, som ble vedtatt av Stortinget i 2016. Kriteriet innebærer at gruveselskaper og kraftprodusenter som får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull, kan utelukkes fra fondet.

Termisk kull er kull som brukes til drivstoff ved elektrisitetsproduksjon.

Berkshire Hathaway Energy genererer, overfører og distribuerer elektrisitet og naturgass til 8,4 millioner kunder i USA og Storbritannia, blant annet gjennom Pacificorp. Berkshire Hathaway Energy driver også med selvstendig kraftproduksjon, eiendom og gassutvinning.

Flere selskaper utelukket

I tillegg har Norges Bank besluttet å utelukke selskapet Tri-State Generation and Transmission Association etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet.

Norges Bank har også besluttet å utelukke selskapet Luthai Textile Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

I tillegg er Nien Hsing Textile satt til observasjon grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Oljefondet var investert i renteinstrumenter utstedt av selskapene gjennomgått i denne runden, men ikke aksjer.

Fondets verdi var torsdag på 8352 milliarder kroner.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: