Utelukkelsene er gjennomført etter at fondet har gjort en tredje analyserunde av selskaper som kan omfattes av kriteriet.

Utelukkelsen omfatter også morselskapenes ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner. Unntaket er grønne obligasjoner eller datterselskaper med vesentlig aktivitet knyttet til fornybar energi, opplyser oljefondet i en pressemelding tirsdag.

Totalt har Norges Bank dermed så langt utelukket 69 selskaper og satt 13 til observasjon i henhold til det produktbaserte kullkriteriet.

Er tett på

I forbindelse med et presseseminar om ansvarlig forvaltning tirsdag ble det også kjent at oljefondet i fjor avholdt 3.790 selskapsmøter med totalt 1.589 selskaper. Selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold var blant temaene i halvparten av møtene, ifølge fondet.

Oljefondet stemte på totalt 11.294 generalforsamlinger i fjor.

– Vi er en stor, global investor og en minoritetseier i nesten 9.000 selskaper. Innsikt er en forutsetning for ansvarlig forvaltningsvirksomhet. God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis vil bidra til høyere avkastning på lang sikt, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, har i dag en verdi på vel 7.600 milliarder kroner.

Vel 60 prosent av fondet er investert i aksjer, mens drøyt 30 prosent er plassert i eiendom og en mindre andel i eiendom.

(©NTB)

Les også:(Vilkår)