Rederarving Margaret Boel Garmann (62) har styrket sin posisjon som milliardær og Norges tredje rikeste kvinne i 2017.

Gjennom investeringsselskapet Gambaco fikk Garmann et resultat før skatt på 192,4 millioner kroner. Det er likevel betydelig mindre enn i 2016, da Gambaco oppnådde et resultat på 307 millioner.

– Resultatet er ålreit, det er for så vidt som ventet, sier styreleder Berge Garmann Velde i Gambaco, som tok telefonen fra DN på sjøen utenfor Nøtterøy.

Gambaco har en egenkapital ved utgangen av 2017 på 2,4 milliarder kroner og en total gjeld på 91 millioner kroner.

A. Wilhelmsen veier tyngst

Den største investeringen i Garmanns Gambaco er det utvidede familieselskapet A. Wilhelmsen, som er et holdingselskap med virksomheter innen shipping, offshore, finanssektoren og mer. Garmann eide 26 prosent av aksjene i A. Wilhelmsen ved årsskiftet.

Garmann er søster til Anders Wilhelmsen og datter av skipsreder Gjert Wilhelmsen.

– Gambaco er i stor grad påvirket av resultatet A. Wilhelmsen, sier Velde.

Selskapet hadde i tillegg til eierskapet i A. Wilhelsen eiendom samt aksjefond i inn- og utland og obligasjoner for i underkant 250 millioner kroner ved årsskiftet.

Hovedparten av inntektene er består av urealiserte gevinster. 162,5 millioner av inntektene er verdistigning på markedsbaserte midler, mens 39,1 millioner består av leieinntekter, utbytte og realiserte gevinster til sammen.

Velde forteller at han regner med at det også kommer til å gå som forventet i 2018.(Vilkår)