– Det er blitt langt mindre populært å jobbe i meglerbransjen for folk med finansutdannelse, sier administrerende direktør Stig A. Rognstad i Norse Securities.

I en fersk rapport fra Finanstilsynet får det lille meglerhuset sterk kritikk, blant annet på grunn av manglende kompetanse hos de ansatte. Tilsynet mener de ansatte ikke forsto de kompliserte produktene de solgte, eller regelverket på området.

«Under det stedlige tilsynet ble det opplyst at en stor del av de ansatte i Foretaket er uten relevant bransjeerfaring, og kun et fåtall har utdannelse innen finans eller økonomi», skriver tilsynet i rapporten, som Finansavisen omtalte først.

Meglerhuset har i sitt svar slått fast at dette dessverre er korrekt, og skylder på at det er «meget vanskelig å rekruttere tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere».

– Det er vanskelig å si hvorfor færre vil jobbe i meglerbransjen. Vi har tatt grep og har hatt en betydelig bedre sammensetning av ansatte det siste halvannet året, sier Rognstad.

I desember i fjor hadde halvparten av de ti meglerne i selskapet «ingen utdannelse utover videregående skole, og kun et fåtall av meglerne har noe bransjeerfaring», skriver Finanstilsynet.

– Det er krevende

Norse Securities påpeker at tilsynet ble gjennomført i en periode der det var store omveltninger i regelverket, og der selskapet slet med stor gjennomtrekk av ansatte.

– Det er krevende å drive et lite meglerhus i Norge i dag. Det er et betydelig antall forskrifter og regler man må følge, og de siste årene har det vært store endringer. Det kommer så mange nye regler fra EU at Finanstilsynet ikke lenger oversetter dem til norsk, sier Rognstad.

Det omfattende Mifid2-regelverket trådte i kraft ved nyttår 2018. De endelige bestemmelsene var ifølge Rognstad først ferdig 20. desember 2017. Allerede i januar 2018 startet Finanstilsynet sine undersøkelser hos Norse Securities. Mifid2-regelverket satte blant annet tydeligere krav til de ansattes kompetanse og at denne må testes jevnlig. Ifølge Rognstad kom den endelige forskriften på området først i fjor vår.

Refser kunnskapsmangel

I sin konklusjon er tilsynet krystallklar på at Norse Securities ikke fulgte opp regelverket på dette området godt nok.

«Finanstilsynet ser svært alvorlig på foretakets tilsynelatende manglende forståelse for viktigheten av å ha kompetente medarbeidere», står det i rapporten.

Tilsynet er spesielt kritisk til manglende gjennomføring og forståelse av egnethetsvurderingen av kunden.

«Flere av foretakets meglere ser ikke ut til å forstå formålet med egnethetstesten, men synes snarere å gjennomføre testen for å tilfredsstille dokumentasjonskrav. Flere av foretakets meglere ser også ut til å mangle grunnleggende kunnskaper, både om øvrige krav knyttet til god forretningsskikk, og om foretakets produkter», skriver tilsynet.

Da opptak av kundesamtaler ble gjennomgått fant Finanstilsynet at det noen ganger ble gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger om meglerhusets produkter og deres avkastning, kostnad og risiko.

– Har vært for dårlig

De mest graverende feilene ble begått av en nyansatt megler som kun hadde jobbet i to dager da opptaket ble gjort.

– Vi har nå tilpasset oss det nye regelverket, slik at nyansatte må gå gjennom seks måneder med trening som juniormegler, før de kan rådgi kunder om investeringer, sier Rognstad.

Han vedgår også at meglerhuset gjorde en for dårlig jobb med egnethetsvurderingen av kundene.

– Ja, det har vært for dårlig. Det er en prosess å trene inn hvordan egnethetsvurderingen skal skje, og vi er blitt flinkere på denne opplæringen, sier Rognstad.

Finanstilsynet konkluderer med at Norse Securities har brutt god forretningsskikk på flere punkter og krever i sin rapport flere konkrete tiltak i meglerhuset. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.