Etter en kraftig økning i driftsresultatet i første kvartal av 2021 var det stor spenning knyttet til den store aluminiumsprodusentens tall for andre kvartal.

Fredag morgen er tiden inne. Norsk Hydro økte inntektene til 34,6 milliarder i andre kvartal, en økning på 36 prosent sammenlignet med 25,3 milliarder i andre kvartal av 2020. Med det fikk selskapet et driftsresultat på 4,9 milliarder kroner, mot et driftsresultat på 1,0 milliarder i samme periode foregående år.

I snitt var det på forhånd ventet inntekter på 32,5 milliarder og et driftsresultat på 4,2 milliarder av åtte analytikere, ifølge data innhentet fra Infront av TDN Direkt.

For 2021 som helhet venter analytikere et driftsresultat på 16,9 milliarder kroner. Det vil i så fall være sterkt opp fra fjoråret, hvor driftsresultatet endte på seks milliarder.

– Fortsatt godt markedssentiment og sterke prestasjoner i selskapet har bidratt til rekordresultatene i kvartalet. Vi er i rute når det gjelder målet om en avkastning på mer enn ti prosent over forretningssyklusen, og forbedringsprogrammet ligger også foran skjema. I tillegg driver vi aktiv posisjonering av våre produkter i markedet, og øker kapasiteten for å møte den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter i tråd med strategien for 2025 om å styrke lønnsomhet og bærekraft, skriver konsernsjef Hilde Merete Aasheim i kvartalsrapporten.

Fortsetter hydrogensatsingen

I april i år varslet Hydro at selskapet ville vurdere potensialet for å utvikle og drifte hydrogenanlegg. Under fremleggelsen av resultatene for første kvartal kunne selskapet også opplyse om planer om å innhente ekstern kapital til hydrogensatsing på kort til mellomlang sikt.

Drøye en måned senere, i mai, kunngjorde selskapet å ha signert en intensjonsavtale med hydrogenselskapet Everfuel for å etablere et rammeverk for felles utvikling, drift og optimalisering av hydrogenelektrolyse basert på fornybar energi i Europa.

Selskapet har også annonsert at det frem mot 2025 vil utforske nye muligheter innenfor fornybare energi og bærekraft.

Det ble i utgangen av mai inngått et havvindsamarbeid mellom Hydro, Equinor og RWE i Nordsjøen. Samarbeidsprosjektet skal etter planen forsyne Europa med strøm. I juli signerte Hydro også en intensjonsavtale for å bygge et anlegg som skal resirkulere aluminium for én milliard i USA.

– Sirkulær økonomi og økt resirkulering er viktige elementer i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Vår strategi er å doble resirkuleringen av brukt aluminium innen 2025, og vi har kunngjort flere viktige investeringer dette kvartalet. For å redusere utslippene fra virksomheten ytterligere og utnytte den unike posisjonen vi har i verdikjeden for energi, fortsetter vi å utvikle Hydro Rein og hydrogenselskapet vårt. Vi legger til nye prosjekter i porteføljene deres, samtidig som vi forbereder en prosess for kapitalforhøyelse, skriver Aasheim i rapporten.

Eventyrlig comeback på børs

Flere såkalte verdiaksjer – aksjer som prises lavt i forhold til selskapets fundamentale verdi – har gjort det bra på Børsen i år. Få har likevel fått oppleve en like ellevill oppgang som Norsk Hydro. Siden bunnen i april 2020 har aluminiumsprodusenten steget mer enn 160 prosent på børs, og én aksje i selskapet ble ved børsstengning torsdag handlet for 56,64 kroner.

Vaksinering og håp om gjenåpninger av samfunn verden over har også gitt liv til den pandemirammede globale økonomien, og etterspørselen etter råvarer har tatt seg kraftig opp fra fjoråret. Aluminiumsprodusenten nyter trolig også godt av den høye prisen på aluminium, som har steget med om lag 45 prosent i løpet av ett år.

Aksjekursen til Norsk Hydro har ved 09.30-tiden steget med 0,53 prosent siden Børsen åpnet fredag.

På sitt høyeste kostet aksjen 57,50 kroner stykket i november 2017. Ikke lenge etter, i februar 2018, kom nyheten om at selskapet slapp ut vann med avfallsstoffer gjennom en ulisensiert kanal, direkte ut i Pará-elven i regnskogen i Brasil etter en oversvømmelse. Anklager om utslipp fra selskapets rødslamdeponier har selskapet avvist, og lokale miljømyndigheter ikke funnet påvist. Saken etterforskes fortsatt av lokale myndigheter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.