Det malaysiske selskapet Malaysian Newsprint Industries (MNI), som Norske Skog eier en tredjedel av, vil slå seg konkurs. Det opplyser Media Prima Berhad, som er en av de andre eierne, i en børsmelding. 

Selskapet er et joint venture-selskap eid av Norske Skog, Media Prima Berhad og Hong Leong Industries. 

– Styret i MNI er av den oppfatning at selskapet ikke kan fortsette virksomheten. MNI har drevet under veldig vanskelige markedsforhold, som særlig skyldes fallende etterspørsel etter avispapir. Selskapet har tapt penger i tre år, heter det i meldingen. 

Varslet om forverring 

Norske Skog har tidligere opplyst at MNI sliter. 

– Markedssituasjonen til MNI, der Norske Skog eier en tredjedel av aksjene, har forverret seg. Det skyldes operative utfordringer, høyere pris på returpapir og vedvarende lave priser på asiatisk avispapir, skrev Norske Skog i en oppdatering som ble sendt ut i midten av juli. 

– Nedskriving av verdien på investeringen i dette selskapet vil bli tatt med i andrekvartalsresultatet, skrev selskapet. 

I første halvår i fjor skrev Norske Skog ned verdien av dette joint venture-selskapet med 200 millioner til 150 millioner. 

– Det vil føre til en ikke-kontantmessig nedskrivning, men vil ikke ha noen driftsmessig påvirkning for Norske Skog, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog til DN.

Dybevig forteller at det malaysiske selskapet har bidratt negativt til Norske Skogs konsernresultat i flere år. 

– Selskapet har slitt med svake priser på avispapir i det asiatiske markedet. Det er en ren returpapirfabrikk. Over lengre tid har prisene på returpapir vært veldig høye, det gjør at det er lite lønnsomt å drive, sier han. 

Regjeringen vurderer krisehjelp 

DN skriver onsdag at statsminister Erna Solberg og regjeringen åpner for krisehjelp til Norske Skog. Den tradisjonsrike norske papirprodusenten er i store problemer og sliter med betydelig gjeld. Selskapet risikerer selv konkurs dersom forhandlingene med långivere og eiere ikke fører frem. 

– Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres, sier Solberg til DN. 

Norske Skog har i lang tid hatt problemer med gjelden, etter oppkjøp for mellom ti og tyve år siden. Deler av gjelden er forfalt uten at selskapet har penger til å innfri den. Samtidig tjener ikke selskapet nok penger til å klare å betale rentene på den øvrige gjelden.

Krangling med revisor 

I fjor var Norske Skog i krangel med sin revisor EY om verdsettingen av selskapets fabrikker og anlegg. EY mente selskapet burde ha skrevet ned verdier for minst to milliarder kroner og advarte i sin revisjonsberetning om at styret kunne bli holdt ansvarlig.

Det endte med at de to ble enige om å gå hver til sitt. Etter dette slet Norske Skog med å finne en revisor som ville jobbe for selskapet. 

Til slutt ble fikk det kriserammede selskapet på plass en avtale med BDO i fjor sommer. Som en forutsetning for revisorjobben krevde BDO at tok vesentlige nedskrivninger av anleggsporteføljen. 

Investor «rømmer skuta»

Tidligere i år sluttet Sven Ombudstvedt som administrerende direktør i Norske Skog og solgte seg helt ut av selskapet. Dette førte til at aksjekursen raste. Hittil i år er aksjen ned mer enn 80 prosent. 

Privatinvestor Rikard Storvestre har vært den største private eieren i papirprodusenten, med en andel på om lag 3,6 prosent. Denne uken opplyste Storvestre til DN at han i forrige uke solgte seg helt ut av Norske Skog. 

– Jeg har solgt alt. Det var bare å rømme skuta, sa han. 

Frist 11. august 

Norske Skog har nå ni dager på seg til å finne en løsning, etter å ha fått støtte fra blant annet eierne i det viktige pantsikrede obligasjonslånet til dette. Selskapet regner med at det innen denne fristen blir inngått en ny langsiktig stillstands-avtale. 

Det haster virkelig for selskapet å finne en løsning. Ved utgangen av juni hadde Norske Skog en negativ egenkapital på 500 millioner kroner. 

Norske Skog mottok 26. juli et forslag fra en komité som representerer de pantsikrede obligasjonseierne, som tilbyr et sikret lån på 15 millioner euro, og øvrig finansiering. Norske Skog vurderer nå om det skal takke ja til denne finansieringen.(Vilkår)

Sauseskolen: BBQ-saus
Sauseskolen: Slik lager du grillsaus til kjøttretter
01:49
Publisert: