Siden den tidligere stortingsrepresentanten Gjermund Hagesæter dukket opp blant de 30 største aksjonærene i Norske Skog mandag, har aksjeposten hans økt 150.000 kroner i verdi.

Aksjen steg 30 prosent tirsdag etter at styreleder Christen Sveaas uttalte at han fortsatt jakter løsninger for å unngå konkurs. Torsdag morgen blir den samme aksjen handlet for 0,34 kroner og er opp 6,25 prosent.

Dette er godt nytt for den tidligere statssekretæren som i den siste tiden har gamblet med sparepengene i børsnoterte Norske Skog.

– Aksjen har jo utviklet seg positivt. Både i går og tirsdag både kjøpte og solgte jeg aksjer i Norske Skog. Det er store svingninger, så jeg ser an hvordan det går, forteller han.

Kvittet seg med aksjer

Hagesæter var innvalgt på Stortinget for Hordaland fra 2001 til 2017. Fra 2013 til 2015 var han nestleder for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Han satt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra juni 2015 til desember 2016.

Hagesæter forteller til DN at han for tiden er arbeidssøkende og klar for nye utfordringer.

– Jeg er på utkikk etter ny jobb, for eksempel innen finans, sier han.

På en fersk utskrift over de største aksjonærene dukket Hagesæter opp blant de 30 største aksjonærene i det konkurstruede Norske Skog. På utskriften sto han oppført med 1,5 millioner aksjer i selskapet, noe som tilsvarer en eierandel på 0,52 prosent i selskapet. Disse aksjene var verdt rundt en halv million kroner torsdag i totiden. Hagesæter har imidlertid kvittet seg med en del av aksjene siden den gang.

– Jeg har færre aksjer nå, jeg solgte unna noen på fredag. Men det er en spennende aksje som det er knyttet stor risiko til. Selskapet har jo en markedsverdi på 67 millioner kroner, fortalte Hagesæter til DN tidligere i uken.

Stupte

Det var etter at Kjell Inge Røkkes Aker gikk sammen med Norske Skogs hovedlångiver, Oceanwood, for å kjøpe Norske Skogs papirfabrikker at den tidligere stortingspolitikeren valgte å gå inn og kjøpe flere aksjer. Som følge av Røkkes inntog meldte selskapet at de innledet en konkursprosess, noe som fikk aksjen til å stupe på børsen.

Basert på åpningskurs mandag så var hans 1,5 millioner aksjer verdt 360.000 kroner. Med dagens kurs på 0,34 kroner er aksjene verdt 510.000, noe som gir ham en urealisert gevinst på 150.000 kroner.

Hagesæter har imidlertid kjøpt og solgt aksjer de siste dagene, så han vet ikke nøyaktig hvor mye han har tjent.

Ser positivt på fremtiden

Selskapets aksjonærer risikerer å tape alt dersom Norske Skog går konkurs. Christen Sveaas uttalte mandag at de fortsatt jobber med å få til en løsning.

Hagesæter ser imidlertid fortsatt positivt på fremtiden til Norske Skog.

– Jeg mener fortsatt det samme. Det er en spennende aksje med høy risiko. Som jeg sa tidligere er det større sannsynlighet for at aksjen dobler seg, enn at den går i null, sier han.

Den tidligere statssekretæren mener hverken kreditorer eller eiere vil være tjent med at selskapet går konkurs. Samtidig påpeker at selskapet har et betydelig fremførbart underskudd, der mange interesser og forhold trekker i retning at man er tjent med å unngå en konkurs.

Ifølge årsrapporten til Norske Skog asa var det fremførbare underskuddet i hele konsernet ved utgangen av fjoråret på 14,5 milliarder kroner. Skattefordelen av dette utgjør maksimalt 23 prosent av dette beløpet, altså drøyt 3,3 milliarder kroner.

– Jeg tror de tilsatte vil være tjent med en løsning innen rimelig tid. En løsning bør helst komme før jul, sier han.

– Blir det et ekstra juletre i år for å støtte Norske Skog?

– Juletreet står klart nede i boden og er av plast. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Skyld på kongehuset for alt julestresset!
Tyske prinser og prinsesser spredde juletreskikken rundt om i Europa og bidro til å skape den moderne julefesten.
01:12
Publisert: