Høsten 2017 vaklet papirkonsernet Norske Skogindustrier på kanten av stupet. Selskapets kreditorer kjempet om hvordan verdier skulle fordeles, mens aksjonærene håpet på en redningsplan. Stillingskrigen mellom de ulike partene var fastlåst, og hedgefondet Oceanwood tok til slutt grep for å sikre seg større kontroll. Fondet kjøpte seg opp i Norske Skogs sikrede gjeld og begynte å styre selskapet mot en konkurs.

I november 2017 overrasket Oceanwood alle ved å kunngjøre at fondet hadde inngått et samarbeid med finansmannen Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern. Sammen opprettet de et felleseid selskap, Aker Oceanwood, som ifølge planen skulle by på Norske Skogs fabrikker i et eventuelt konkurssalg. Oceanwood fikk det som de ville, og en knapp måned senere var Norske Skogindustrier konkurs.

I et intervju med DN rett før jul 2017 ga Aker-sjef Øyvind Eriksen inntrykk av at selskapet var sikret en gevinst fra Oceanwood-samarbeidet uansett utfall i budkampen om Norske Skog-restene.

– Skulle andre by mer enn oss, vil Aker ende opp med en hyggelig gevinst for noen måneders arbeid, sa Eriksen til DN.

Ekteskapet surnet

Men noe skar seg i samarbeidet mellom Oceanwood og Aker, og tre måneder senere meldte Aker at selskapet trekker seg fra kampen om å overta Norske Skog.

– Partene kom ikke til enighet om betingelsene for et felles bud på Norske Skog, skrev Aker i en børsmelding.

Oceanwood fortsatte budprosessen på egen hånd, og en drøy måned senere ble det britiske fondet presentert som den nye eieren av Norske Skog. Aker ønsker fortsatt ikke å gå inn i detaljer om hvorfor samarbeidet med Oceanwood brøt sammen.

– Det dukket opp nye forutsetninger, og partene ble ikke enige om betingelsene for et felles bud, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker.

Ferske regnskaper fra selskapene Aker Capital og Aker Oceanwood viser også at det strandede samarbeidet var alt annet enn lønnsomt for Kjell Inge Røkke og de andre Aker-eierne.

Taper 27,5 millioner

Aker Oceanwood påførte i 2018 Aker-konsernet et tap på til sammen 27,5 millioner kroner.

– Det stemmer at Aker hadde totale prosjektkostnader på 27,5 millioner kroner i forbindelse med Aker Oceanwood. Alle kostnadene ble tatt i 2018, sier Kigen.

Lån som Aker-konsernet ga til Aker Oceanwood er nå konvertert til aksjer og vil bli nullet ut.

– Det er ingen fremtidige planer for Aker Oceanwood, og selskapet er nå under avvikling, sier Kigen.

– Men sa ikke Øyvind Eriksen at Aker var garantert en gevinst uansett utfall?

– Han sa at dersom Aker Oceanwood bød på Norske Skog, men tapte budkampen, så ville Aker fortsatt være sikret en hyggelig gevinst. Men samarbeidet ble avsluttet før det ble fremmet et felles bud, sier Kigen.

Selv sier Aker-sjefen dette om tapet:

– Min kommentar gjaldt ved et konkurrerende, høyere bud. Den konkrete situasjonen var annerledes og gjelder avtalt kostnadsdekning, ikke gevinst/tap, skriver Øyvind Eriksen til DN.

På vei mot børs

Dagens Norske Skog-sjef, Sven Ombudstvedt, var våren 2018 styreleder i Norske Skog as og fulgte med på forhandlingene mellom Aker og Oceanwood.

– Det var Akers beslutning ikke å gå videre med samarbeidet. Utover det Aker har uttalt har jeg ikke noe kjennskap til hvorfor de valgte dette, sier Ombudstvedt.

Han forteller at Oceanwood var nødt til å fortsette alene når Aker trakk seg.

– De hadde ikke noe annet valg på grunn av alt arbeidet som var lagt ned, løpet som var lagt, og den store eksponeringen de satt med, sier Ombudstvedt.

Oceanwood har nå eid Norske Skog i drøyt ett år. For 2018 leverte papirkonsernet et overskudd før skatt på hele 1,6 milliarder kroner, opp fra et underskudd på 3,3 milliarder året før. Mye av overskuddet skyldes effekter knyttet til sletting av gjeld etter konkursen.

Nå sikter Oceanwood mot en ny børsnotering av Norske Skog i løpet av andre halvår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.