Sent onsdag kveld, bare timer før selskapet skulle lagt frem sin andrekvartalsrapport, utsetter Norske Skog fremleggelsen av rapporten for å gå nok en runde med obligasjonseierne.

Selskapet, som har havnet i krise etter å ha gjort store oppkjøp før etterspørselen etter selskapets hovedprodukter magasin- og avispapir falt, har den siste måneden forhandlet på overtid med sine obligasjonseiere – for å få på plass en enighet om gjeldsreduksjon.

Får ikke aksept

I meldingen onsdag kveld fremgår det at Norske Skog nok en gang har utsatt fristen obligasjonseierne har fått på å akseptere en refinansieringsløsning. Fristen gikk i utgangspunktet ut onsdag, men er nå skjøvet til midnatt 31. juli.

– Rekapitaliseringsprosessen er utfordrende, slik vi visste at den ville bli, men vi er fortsatt i konstruktive samtaler med de ulike interessentene. Vi tror utsettelsen av fristen for å komme til enighet vil forbedre sjansene vi har for å komme til en enighet, sier konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog i meldingen.

Norske Skog er blitt hardt rammet av fallende etterspørsel etter avis- og magasinpapir, og påfølgende overkapasitet og prisfall. Det har gjort at selskapet sliter tungt med å tjene nok penger til å betjene den store gjelden. 

Selskapets lånesituasjon er også utfordrende, der långiverne, obligasjonseierne, har ulik sikkerhet for sine krav og dermed ulik plass i køen når gjelden skal betales.

– Som vi har gjort klart tidligere, så er det vår mening at det kun eksisterer mindre gode alternativer for å komme til en enighet. Norske Skog har konkurransedyktige forretningsenheter, men gjeldsbyrden er ikke bærekraftig, sier Sperre i meldingen. 

Utsetter kvartalstall

Årsaken til at selskapet også skyver på kvartalspresentasjonen, er at det ikke har kommet i mål med obligasjonseierne. 

«Fremleggelsen av resultatet fra andre kvartal er utsatt på grunn av betydelig usikkerhet i den pågående rekapitaliseringsprosessen», skriver selskapet i meldingen. (Vilkår)

Sauseskolen: Vaniljesaus
Hjemmelaget vaniljesaus.
01:19
Publisert: