Det har gått et drøyt år siden Norske Skog fikk nye eiere i det britiske hedgefondet Oceanwood. Selskapet og dets syv papirfabrikker ble lagt ut for salg etter konkursen i det børsnoterte konsernet Norske Skogindustrier asa i slutten av 2017.

Det er datterselskapet Norske Skog som lever videre etter konkursen og onsdag morgen presenterte styreleder og toppsjef Sven Ombudstvedt resultatene for det første året etter gjenfødelsen.

2018 endte med et overskudd på 1,53 milliarder kroner for Norske Skog. Dette er en betydelig bedring fra et underskudd på hele 3,55 milliarder kroner i året før. Milliardunderskuddet i 2017 skyldtes i hovedsak store nedskrivninger på selskapets fabrikker.

– Vi har snudd et stort negativt resultat i 2017 til et betydelig positivt resultat i 2018, sier Ombudstvedt.

Han forteller at mens Norske Skogs før restruktureringen hadde årlige renteutgifter på mellom 700 og 800 millioner kroner, er dette nå kuttet til rundt 100 millioner kroner årlig.

Overskuddet inkluderer en finansinntekt på hele 1,29 milliarder kroner. Beløpet skyldes i hovedsak at de sikrede långiverne i det konkursrammede børskonsernet, det vil primært si Oceanwood, ikke fikk tilbake alle pengene de hadde krav på. Dette er en engangseffekt.

Avviser slakting

Norske Skog tjente i fjor 926 millioner kroner på driften, mot et driftsunderskudd på 1,7 milliarder i 2017.

– 2018 var et bra år driftsmessig. Alle fabrikkene har gått bra og markedet var i bedre balanse, spesielt i Europa, sier Ombudstvedt, som samtidig slår fast at Oceanwood er fornøyd med utviklingen.

Til tross for at markedet for avis- og magasinpapir i lang tid er blitt spådd nord og ned klarte Norske Skog i 2018 å øke inntektene med drøyt 1,1 milliarder kroner og omsatte dermed for 12,6 milliarder.

– Inntektsøkningen skyldes høyere salgspriser på grunn av nedstengning av kapasitet, sier Ombudstvedt.

Han venter at papirmarkedet vil fortsette å falle, og at det dermed er viktig at kapasiteten kuttes ytterligere.

Er det aktuelt for Norske Skog å selge eller legge ned virksomheter?

– Det er det alltid, og til rett pris er vi alltid villig til å selge. Men det er ingen plan om å slakte selskapet, sier Ombudstvedt.

Snur skuta

Sven Ombudstvedt var toppsjef i Norske Skogindustrier fra 2009 til 2017 da han trakk seg fra stillingen etter å først ha solgt alle sine aksjer i det kriserammede konsernet.

Da hedgefondet Oceanwood på senhøsten 2017 tok kontroll over det tradisjonsrike industrikonsernet ble Ombudstvedt satt inn som styreleder i datterselskapet Norske Skog as.

Saken fortsetter under bildet

I mai 2018 besøkte investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood (i midten) Norske Skog Saugbrugs kort tid etter at hedgefondet vant kampen om å få kjøpe papirkonsernet. Her sammen med styreleder og toppsjef Sven Ombudstvedt (til venstre) og tidligere toppsjef Lars Sperre.
I mai 2018 besøkte investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood (i midten) Norske Skog Saugbrugs kort tid etter at hedgefondet vant kampen om å få kjøpe papirkonsernet. Her sammen med styreleder og toppsjef Sven Ombudstvedt (til venstre) og tidligere toppsjef Lars Sperre. (Foto: Per Thrana)

I mars ble det klart at den nye Norske Skog-sjefen, Niels Petter Wright, trakk seg fra stillingen på grunn av uenighet med styret. Dermed tok styreleder Ombudstvedt på nytt over sjefsstolen i papirkonsernet.

I mars ble det også kjent at bostyreren etter konkursen i Norske Skogindustrier gransker om ledelsen og styret i selskapet har begått straffbare handlinger og om boet kan kreve erstatning.

Friskere balanse

Milliardsmellen i 2017 førte til at Norske Skog gikk ut av året med en negativ egenkapital på 1,4 milliarder kroner og en total gjeld på over ni milliarder kroner.

Etter at restruktureringen er gjennomført ser nå balansen mye bedre ut.

Ved utgangen av 2018 hadde Norske Skog en egenkapital på 2,36 milliarder kroner og langsiktig rentebærende gjeld på 2,3 milliarder kroner.

Ute og henter penger

Etter en auksjonsprosess vinteren 2018 ble det i mai i fjor klart at det britiske hedgefondet Oceanwood fikk kjøpe Norske Skogs syv papirfabrikker for rundt 2,3 milliarder kroner. Det var Oceanwood som presset frem konkursen i det børsnoterte konsernet på tampen av 2017 etter å ha tatt kontroll over den sikrede gjelden i selskapet.

Norske Skog har nå hyret inn meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets for å finne investorer til et nytt sikret obligasjonslån med løpetid på tre år. Inntektene fra obligasjonsutstedelsen vil bli brukt på refinansiere lån gitt fra Oceanwood til Norske Skog.

– Størrelsen på utstedelsen ser ut til å bli på mellom 100 og 125 millioner euro, sier Ombudstvedt.

Han sier at Norske Skog nå er klar for kapitalmarkedet igjen, og åpner samtidig for en ny børsnotering av papirkonsernet.

Samtidig som Oceanwood får tilbakebetalt rundt halvparten av lånet som er ytt til Norske Skog vil hedgefondet også konverter store deler av restlånet til aksjer.

Møter minister til uken

DN skrev i februar at Norske Skog krangler med miljødepartementet om CO2-kompensasjonen til selskapets papirfabrikk i Halden, Saugbrugs. I et brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gikk Norske Skog langt i å true med nedleggelse av Saugbrugs dersom kompensasjonen ikke økes.

– Vi mener at Saugbrugs kvalifiserer til CO2-kompensasjon, og jobber for dette, sier Ombudstvedt.

Norske Skog har allerede hatt møter med miljøministeren og vil neste uke møte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– At det blir en nedleggelse av Saugbrugs som en direkte konsekvens av dette er kanskje ikke så sannsynlig. Men det er snakk om veldig store beløp for fabrikken, og det påvirker kanskje eiernes investeringslyst i anlegget, sier Ombudstvedt. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.