Kreditorene i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog, representert av tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt, varslet tirsdag at kreditorene vil overta kontrollen med Norske Skogs syv papirfabrikker.

Onsdag ble det klart at det aksjonæroppnevnte styret, med Christen Sveaas i spissen, ikke har noen planer om å gi seg. I børsmeldingen som ledelsen i selskapet sendte ut, kommer det frem at långiverne ennå ikke formelt har «tiltrådt pantet», slik de må for å kunne gå inn i styret i datterselskapet.

– I styret i Norske Skogindustrier asa må vi hele tiden forholde oss til realitetene og ikke hypotesene. Å tiltre pantesikkerhetene er en rettighet de pantsikrede kreditorene har og den kan de i dagens situasjon benytte seg av akkurat når de vil. Det har vi i styret full respekt for. Men det er en omstendelig, usikker og komplisert prosess for alle involverte parter, skriver Christen Sveaas i en epost.

Beholder kontroll

I børsmeldingen forsikret selskapet at ledelsen og styret beholder kontrollen over papirfabrikkene og alle datterselskaper i konsernet selv om kreditorene inntar styret i datterselskapet Norske Skog as.

Med Sveaas i spissen fortsetter dermed styret i Norske Skog å jobbe med et forslag til rekapitalisering av papirkonsernet, og «er i dialog med både de sikrede kreditorene og konsernets øvrige interessegrupper», heter det i meldingen. Forslaget til løsning vil bli lagt frem senest mandag.

– Det er styrets plikt å arbeide for en refinansiering av konsernet, det har vi arbeidet med siden vi ble valgt, skriver Sveaas

– Hvem må dere overbevise for å få tilslutning til styrets forslag?

– 75 prosent av kreditorene i de respektive fem lån må stemme ja til refinansiering og så må to tredjedeler av aksjonærene stemme ja til refinansierings-betingelsene.

– Hva tror du om verdien på din investering i Norske Skog nå?

– Jeg tror i hvert fall ikke på julenissen.

Tidligere Norske Skog-sjef, og ny nyvalgt styreleder i datterselskapet Norske Skog as, Sven Ombudsvedt, bekrefter at de har kontakt med styret i Norske Skogindustrier asa.

– Vi har en veldig positiv dialog med asa-styret og selskapet, sier Sven Ombudsvedt til DN.

«Da har vi tapt alt»

Skogsamvirket Allskog i Trøndelag var aktivt med da Norske Skog ble etablert under navnet Nordenfjeldske Treforedling i 1962. I dag sitter Allskog igjen med en eierandel på 1,9 prosent i det kriserammede papirkonsernet.

– Det er nå en relativ sannsynlighet for at aksjen går i null. Da har vi tapt alt, sier Snorre Furberg i Allskog om tirsdagens nyhet om at långiverne vil ta kontrollen over selskapet.

Ved årsskiftet hadde Allskog bokført Norske Skog-aksjene til 15 millioner kroner.

– Dette er slutten på en lang reise. Vi har vært med på eiersiden i Norske Skog helt fra begynnelsen av, sier Furberg.

llskog er et samvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms og har 7500 andelseiere.

Allskog har vært en viktig tømmerleverandør siden Norsk Skogs bedrift i Skogn ble satt i drift i 1966.

Onsdag ettermiddag sendte Norske Skog ut en børsmelding om at styret jobber med å finne en annen løsning.

– Jeg klarer ikke å bedømme realismen om styret vil lykkes med et alternativt forslaget eller ikke, sier Furberg.

– Hvordan ser du på fremtiden for Norske Skog?

– Foreløpig ser det ut til at långiverne er opptatt av fortsatt drift. Det er selvfølgelig viktig for oss.

Furberg er forbauset over at låntagerne kaster skogeierne ut av Norske Skog på eiersiden.

– Vi er fremdeles en viktig leverandør for selskapet. Å drive skogindustri uten forankring i lokal skog, kan bli en heftig øvelse. Hadde jeg sittet på den andre siden av bordet, hadde jeg hatt et blikk i den retningen, sier Furberg.(Vilkår)

Juncker med ny visjon for EU
Nå kan det bli europeisk presidentvalg. Les Kjetil Wiedswangs kommentar i lenken under
00:33
Publisert: