Riggselskapet Northern Ocean, der milliardær John Fredriksen er største eier, gjennomførte tirsdag kveld en kapitalinnhenting på 445 millioner kroner, i en rettet emisjon.

Tegningskursen i emisjonen ble satt til 9,5 kroner, mot en sluttkurs tirsdag på 10,2 kroner. Gjennom onsdagen har aksjen falt nærmere og nærmere emisjonskursen.

Kapitalinnhentingen kom samtidig som at Northern Ocean landet en ny kontrakt med Totalenergies, og det ble opplyst at de friske pengene blant annet skal gå å reaktivere riggen Deepsea Mira. Kontrakten starter i tredje kvartal i 2023.

Fredriksen vil gjennom sitt investeringsselskap Hemen Holding tegne seg for samme andel av emisjonen som han eier i selskapet, det vil si 39 prosent. Dermed ligger han an til å investere nye 170 millioner kroner i rigg.

Ikke den første investeringen i bransjen

Det er ikke den første investeringen Fredriksen gjør i denne bransjen de siste månedene, etter at han mistet kontrollen over riggselskapet Seadrill gjennom en gjeldsrestrukturering som ble fullført i februar.

Seadrill var Fredriksens historiske satsing i riggbransjen, og var på et tidspunkt industriens mest verdifulle selskap. Men gjeldsbyrden gjorde at selskapet ikke tålte nedgangen som startet med oljepriskollapsen i 2014–15, og måtte gjennom to konkursprosesser fra 2017 til 2022.

Fredriksen har blant annet bygget opp en posisjon i riggkjempen Valaris, og har fortsatt et konvertibelt lån i Seadrill på 50 millioner dollar som kan gjøres om til fem prosent av aksjene i selskapet. Dessuten ble det nylig kjent at han og to fond kjøpte Seadrills gjenværende andel i et av datterselskapene til den tidligere rigg-giganten.

Det er heller ikke første gangen Fredriksen bidrar med penger til Northern Ocean, som også tidligere i år hentet penger da det skulle reaktivere den andre riggen selskapet har i flåten. Da var det snakk om 40 millioner dollar.

Rundt årsskiftet bidro også Fredriksen med penger da hele selskapet måtte omstruktureres fordi det ikke var i stand til å betale tilbake lån.

Reparasjonsemisjon

Selskapet opplyste også at det vurderer en reparasjonsemisjon for å veie opp for den utvannende effekten av den rettede emisjonen.

I slutten av november kom Northern Oceans rapport for tredje kvartal som viste at selskapet tapte over 17 millioner dollar på driften. Det er imidlertid en oppgang fra samme periode i fjor hvor det tapte 20 millioner dollar.

Tegningskursen i reparasjonsemisjonen er blitt satt til 9,5 kroner, det samme som i den rettede emisjonen. Det vil bli utstedt maks 2,5 millioner nye aksjer på toppen av de 47 millioner nye aksjene som ble utstedt i forbindelse med den rettede emisjonen.

Reparasjonsemisjonen er blant annet betinget av godkjennelse av prospekt. Selskapet skriver også at Northern Ocean-styret kan avlyse reparasjonsemisjonen dersom markedskursen faller under emisjonskursen.

Selskapet har så langt i år steget over 50 prosent på Oslo Børs.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.