Matvareprodusenten Nortura, som blant består av Gilde og Prior, har hatt et særdeles tøft år så langt. I løpet av andre tertial, altså månedene mai til august, har driftsresultatet (ebit) falt fra 379 millioner kroner i fjor til minus 14 millioner kroner i år.

Selv om konsernet økte inntektene fra 8,64 milliarder i fjor til 9,25 milliarder kroner i år, ser de resterende postene i regnskapet heller dystre ut. Målt opp mot kostnadsøkningene som rammer Nortura, blekner nemlig de ekstra millionene i inntjening.

– Det gjelder særlig strøm og energi, men også resten av innsatsfaktorene i produksjonen fra transport til emballasje. På toppen av dette kommer en kraftig nedgang i salget i dagligvaresektoren for alle aktører, sier Nortura-sjef Anne Marit Panengstuen til DN.

Ifølge Nortura utgjør de høyere energikostnader alene en økt kostnad for konsernet på hele 96 millioner kroner.

Tapte 256 mill.

Under pandemien førte stengte grenser og restauranter til en økning i omsetningen i dagligvaresektoren, men nå er det slutt på koronaeffekten. På den andre siden har Nortura i andre tertial økt salget av varer til kantiner, hoteller og restauranter, som måtte holde stengt store deler av fjoråret.

– Men det er ikke nok til å demme opp for nedgangen, rett og slett, konkluderer Panengstuen.

Resultatet før skatt havnet på minus 72 millioner kroner for perioden, og for året så langt ligger tapet på hele 256 millioner kroner. Til sammenligning lå resultatet før skatt på 294 millioner kroner ved utgangen av august i 2021.

I rapporten peker Nortura blant annet på at kun deler av prisøkningen er kompensert gjennom økt prisuttak. Hvor mye prisene fra Norturas selskaper har økt det siste året, vil imidlertid ikke Panengstuen svare på.

– Men i all hovedsak er det strømprisene og energiprisene som biter. Disse har økt mye, og mer enn man forutså, siden sist vi justerte prisene våre, legger hun til.

I tillegg til økte priser peker Nortura også på et lavere produksjonsvolum generelt, sykefravær i forbindelse med pandemien og begrensninger på kylling som har gitt lavere kapasitetsutnyttelse, som årsak til det svake resultatet.

Tror prisene vil øke

Selv om Nortura viser til at kostnadsøkningene i liten grad er kompensert for med høyere priser, er det ingen tvil om at økte matvarepriser har skapt overskrifter i høst. Det er heller ikke så rart all den tid matvareprisene har steget med svimlende 12 prosent på et år.

Og flere har vært ute med pekefingeren.

Forrige uke gikk mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) gikk hardt ut mot dagligvarekjedene, som hun mener øker prisene på dagligvarer «mer enn nødvendig», nærmere bestemt mer enn kostnadsøkningene deres skulle tilsi.

Mens Coops mektige innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen uttalte til DN at han mente leverandørene kunne bidratt mye mer enn de gjør.

– Det er ikke feil at de tjener penger, men litt av bakgrunnen er at flere av dem i praksis er monopolister i sin kategori, sa Gundersen til DN

Akkurat nå pågår forhandlinger mellom dagligvarekjedene og leverandørene, og Panengstuen vil følgelig holde kortene tett til brystet. Men helt enig med Gundersen er hun ikke.

– Jeg deler i alle fall ikke oppfatningen om at vi er monopolister, for vårt segment er preget av veldig sterk konkurranse. Når det gjelder hva som foregår i forhandlingene med dagligvarekjedene, ønsker jeg ikke å kommentere dette, sier hun til DN.

– Må kundene vente at matvareprisene øker mye mer i tiden fremover?

– Jeg er nok redd for at man må belage seg på høyere matvarepriser, som følge av en generell kostnadsøkning i hele verdikjeden. Bonden opplever økte kostnader, og så er det økninger i kostnadene for transport og innsatsfaktorene på produksjonen, så dette vil nok måtte gjenspeiles i matvareprisene.

Iverksetter tiltak

Som følge av de dystre tallene iverksetter Nortura en kortsiktig tiltakspakke for å spare mellom 70 og 90 millioner kroner i inneværende år.

Ifølge rapporten innebærer tiltakspakken en sterk kostnadsstyring ut året. I tillegg utredes det muligheter for stenging av enkelte anlegg og midlertidig flytting av aktivitet til gunstigere strømsoner.

– Dere varsler nå tiltak for å redusere utgiftene, kan dere komme til å måtte stenge ned store deler av produksjonen?

– Dette er en sak vi utreder nå, så akkurat hva slags tiltak det kommer til å bli snakk om er ikke klart enda. Det er også snakk om en ganske komplisert utredning for det avhenger både av prisøkninger og strømprisene, men så må vi også produsere det vi har forpliktet oss til ovenfor kundene våre, sier Panengstuen og legger til:

– Men omfanget av tiltakene kan dreie seg om alt fra å stenge ned en linje i produksjonen for en periode til å kutte ut produkter og til å stenge hele anlegg.

Når det gjelder utsiktene for de resterende månedene av året, altså september til desember, peker Nortura på fortsatt høy usikkerhet.

– Priser på flere viktige innsatsfaktorer har fortsatt å øke inn i tredje tertial etter at krigen i Ukraina brøt ut. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan Nortura vil bli rammet fremover, både med hensyn til prisutvikling på energi og sikkerhet for å få tilgang til kritiske innsatsfaktorer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.