Bjørn Kjos og familien har gjort store endringer i strukturen på sine private investeringsselskaper det seneste året. Nå viser regnskapene at Bjørn (71) og storebroren Tore (74) gikk fra hverandre i investeringsselskapet Portillo Holding i fjor. 

De to brødrene eide tidligere halvparten hver av selskapet, som hadde som sin viktigste aksjepost en halv million aksjer i forbrukslånsbank-suksessen Bank Norwegian. Bank Norwegian-aksjen har gått som en rakett på børsen de siste månedene, og posten ville i dag hatt en verdi på i overkant av 48 millioner kroner.

Tore Kjos eier alle aksjene av seismikkteknologiselskapet Read Group som han grunnla sammen med sin bror, Bjørn Kjos. Ifølge fjorårstallene overlot dette selskapet sine aksjer i Portillo til et investeringsselskap kontrollert av Bjørn Kjos og hans tre barn i fjor, så Bank Norwegian-aksjene beholdes i familien.

Femdoblet omsetningen

Seismikkselskapet Read Group ble reddet av aksjegevinster på om lag 20 millioner kroner i fjor, og endte dermed med 28 millioner kroner i resultat før skatt. Read Group hadde også aksjegevinster på deleierskap i flyselskapet Norwegian.

– Vi er fornøyde med at selskapet endelig gikk i overskudd i fjor. Lønnsomheten kunne selvfølgelig vært bedre, men dette skyldes i hovedsak at vi har hatt store utviklingskostnader på teknologien, sier Tore Kjos til DN

Han bekrefter at Read Group har solgt seg ut av Portillo Holding og at salget bidro positivt til resultatet. Read Group er morselskapet i et konsern som leverer tjenester og teknologi knyttet til seismikk. I fjor hadde Read-konsernet inntekter på over 128 millioner kroner. Dette er nær en femdobling i forhold til året før. 

– Vi er i full gang med kommersialiseringen av teknologien og har solgt teknologien til flere store prosjekter, sier Kjos om den sterke omsetningsveksten. 

«Store kostnadsfortrinn»

I årsberetningen skriver han at den kraftige inntektsveksten i hovedsak skyldes to prosjekter knyttet til installasjon av permanente seismiske sensorer i oljebrønner. 

– Dette er teknologi som har store kostnadsfortrinn. Oljeselskapet Total tjener inn hele investeringen på bare 13 dager, sier Tore Kjos. 

Han viser til en brønn som Total har boret i havet utenfor Angola. Read Groups teknologi gjør det mulig å gjennomføre seismisk kartlegging av reservoaret etter at boreriggen har forlatt brønnen, og dette sparer store kostnader for oljeselskapet. 

Read Group har utviklet en ny type teknologi som gjør det mulig å installere seismiske sensorer i vanskelig tilgjengelige oljebrønner, blant annet på havbunnen. 

Kutter utslippene

– Under selve boringen kan vår teknologi sørge for at man finner en optimal bane for brønnen slik at man reduserer risikoen og verner miljøet, sier Kjos.

Ved å unngå gasslommer når brønnen bores slipper oljeselskapet å brenne av overskuddsgassen og dette gir store miljøeffekter, ifølge Kjos. 

– Utslippsreduksjonen fra brønnfakling på én oljebrønn er 14 ganger større enn utslippsreduksjonen fra hele Norges elbilpark, sier Kjos. 

Morselskapet Read Group betalte ut én million kroner i utbytte mens 18,6 millioner ble holdt tilbake som egenkapital. Konsernet har nå en egenkapital på 56 millioner kroner og en totalkapital på 145 millioner kroner.(Vilkår)

Samsung gjenoppstår fra asken
Etter fadesen med Note 7 hvor batteriet tok fyr, kommer nå Samsung med oppfølgeren Note 8. Denne gang med en grundig batterisjekk.
01:47
Publisert: