Bank Norwegian har tatt børsen med storm i år. Aksjen i morselskapet Norwegian Finans Holding har klatret nesten uavbrutt på Oslo Børs siden midten av april. Før tirsdagens resultatfremleggelse har aksjen nådd et nytt toppnivå på rundt 105 kroner.

Siden nyttår er oppgangen på 42 prosent.

Helt siden starten for banken for vel ti år siden har familien Kjos og styreleder Bjørn H. Kise vært blant hovedeierne i Norwegian Finans Holding. I flere private selskaper og gjennom eierskapet i Norwegian har Bjørn Kjos, de tre barna og styreleder Bjørn H. Kise eiendeler i selskapet for rundt 3,4 milliarder kroner, ifølge DNs beregninger. Ved årets start var den samme beholdningen verdt 2,4 milliarder kroner.

Det gir familien Kjos og Kise en papirgevinst på én milliard kroner siden årsskiftet.

Bankens børsverdi har i samme periode steget fra 13,8 til nær 20 milliarder kroner.

Reduserte tap og nedskrivninger

Tirsdag la banken frem et driftsresultat før skatt på 577 millioner kroner i tredje kvartal. Tilsvarende i fjor var et overskudd før skatt på vel 327 millioner kroner.

Banken fikk et totalresultat etter skatt på 434,6 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 399,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Tap og nedskrivninger på utlån endte på 140,9 millioner kroner, sammenlignet med 199 millioner kroner i samme periode i fjor.

I tredje kvartal hadde Bank Norwegian netto renteinntekter på 937,7 millioner kroner. Det er en økning fra tilsvarende kvartal i fjor, da netto renteinntekter var på 654 millioner kroner.

Banken melder om en utlånsvekst på 1,2 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,1 milliarder kroner. I løpet av tredje kvartal rekrutterte banken 73.800 nye kunder. Ved utgangen av kvartalet hadde Bank Norwegian en kundemasse på 1.167.000 kunder.

Solgte under opptur

Bank Norwegian-aksjen steg kraftig før børsnotering i 2016, og i år har det blitt en ny opptur i takt med ekspansjon av virksomheten i nabolandene. Største eier i banken er flyselskapet Norwegian, som i slutten av juni solgte 4,7 millioner aksjer, tilsvarende 2,5 prosent av aksjekapitalen i banken, gjennom en TRS-avtale (total return swap). Det ble solgt aksjer for 362 millioner kroner, og disse aksjene ville gitt 132 millioner kroner mer i dag. TRS-avtalen gir anledning, men ingen plikt, til å kjøpe tilbake aksjene til kurs 76,75 kroner i juni neste år.

Bjørn Kjos sa nylig til DN at flyselskapet kan selge flere aksjer, men understreket samtidig at det ikke er tatt beslutning om å kjøpe eller selge.

- For å ha kontroll over Norwegian Reward-programmet og avtalene med banken, kan vi fint klare oss med halvparten av aksjene, sa Kjos.

Familiene Kjos og Kise har hatt en helt annen utvikling i flyselskapet: Der har aksjeverdiene falt med rundt 680 millioner kroner hittil i år, og aksjen er ned vel 20 prosent siden årsskiftet.(Vilkår)

Lloyd Sundstøl har egenhendig funnet opp en måte å knuse gammel vei til ny på
Se hvordan Norges aller vanskeligste veier blir som nye.
01:33
Publisert: