Bank Norwegian er Norges største aktør innen forbrukslån og fikk et overskudd før skatt i årets andre kvartal på 633,4 millioner kroner. I samme periode i fjor var overskuddet på 643,8 millioner kroner før skatt.

Omsetningen endte på 1,23 milliarder kroner, mot 1,18 milliarder kroner samme kvartal året før.

Totalt endte utlånsveksten på 1,1 milliarder kroner forrige kvartal, mot 1,8 milliarder samme kvartal året før.

I mange år hadde Bank Norwegian klart størst vekst innen forbrukslån hjemme i Norge, og det drev frem en utlånsvekst på mellom 30 og 40 prosent årlig.

Banken rekrutterte 57.800 nye kunder i andre kvartal og hadde ved utgangen av andre kvartal en kundemasse på over 1,6 millioner, fordelt på 1,2 millioner kredittkortkunder, over 200.000 lånekunder og over 230.000 innskuddskunder.

På forhånd var det ventet at de skulle få et overskudd før skatt på 614 millioner kroner og en omsetning på 1,2 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Store svingninger

Bank Norwegians morselskap, Norwegian Finans Holding, har siden børsnoteringen i juni 2016 vært gjennom store svingninger på børs til tross for en god lønnsomhet og stabil utlånsvekst.

Denne våren har aksjen falt mer enn markedet for øvrig og har siden 3. mai falt fra over 76 kroner per aksje til under 60 kroner per aksje dagens før kvartalstallene legges frem. En nedgang på mer enn 20 prosent i den perioden.

For et år siden ble aksjen handlet for over 100 kroner per aksje og den nådde en toppnotering i 27. august i fjor da den ble handlet for 109,25 kroner per aksje.

Oppgraderte aksjen

Nordea Markets oppgraderte sin anbefaling på Norwegian Finans Holding til kjøp fra hold og har satt et kursmål på 75 kroner per aksje, ifølge en rapport fra meglerhuset tirsdag.

Meglerhuset trodde før kvartalstallene at det var presentert at det var «business as usual» for Norwegian Bank, til tross for de strenge reglene som trådte i kraft 15 mai i år.

– Norwegian Bank har ikke senket prisene, noe som indikerer at stabile rentemarginer, og vi tror effekten av en lavere vekst i nye utlån utlignes av at selskapet mister færre kunder, skriver Nordea Markets.

Meglerhuset kutter ventet resultat per aksje for 2019 til 2021 med fire til fem prosent på lavere utlånsvekst. Likevel mener meglerhuset aksjen er svært billig med en forventer pris delt på resultat (P/E) på 5,9 og en utbytteavkastning på syv prosent, det var TDN Direkt som først kommenterte oppgraderingen.

– Vi mener derfor at det nåværende forholdet mellom den forventede avkastningen og risikoen er attraktiv, og at aksjen kan stå imot eventuelle svake tall for andre kvartal.

Nye reguleringer

I dag er det ingen myndighet som regulerer agentene, men i arbeidet med ny finansavtalelov foreslås også en helt ny regulering av finansagenter.

En ny forskrift for forbrukslån ble innført i mai i år, og fra 1. juli åpnet gjeldsregistrene med oppdatert oversikt over nordmenns forbruksgjeld. Finans Norge har varslet at de regner med negativ vekst i markedet for forbrukslån i år.

Den nye forskriften legger krav på finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Hensikten er at den skal dempe risikoen for den økende forbruksgjelden i norske husholdninger.

Den nye forskriften inneholder blant annet krav til:

– Betjeningsevne: bankene skal ikke yte forbrukslån dersom kunden ikke har tilstrekkelig betjeningsevne til å tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på samlet gjeld.

– Gjeld i forhold til inntekt: Bankene skal ikke yte forbrukslån dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt.

– Avdragsbetaling: Bankene skal kreve månedlig nedbetaling av forbrukslånet. Den månedlige nedbetalingen skal utgjøre et beløp som medfører at lånet nedbetales i løpet av fem år. For rammekreditter (som f.eks. kredittkort) skal minimumsbeløpet beregnes hver måned basert på benyttet kreditt.

I mai fikk seks banker refs av Finanstilsynet for dårlig utlånspraksis og finansminister Siv Jensen (Frp) kalte praksisen useriøs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.