Bank Norwegian-eier Norwegian Finans Holding (Nofi) la fredag morgen frem resultater for første kvartal som viste at perioden endte med et overskudd før skatt på 644 millioner kroner. Dette utgjør en resultatbedring fra et overskudd før skatt på 547 millioner kroner i første kvartal 2018.

Torsdag kveld meldte Nofi at selskapet kjøper rettighetene til bruken av Bank Norwegian-konseptet fra flyselskapet Norwegian og det Bjørn Kjos-kontrollerte selskapet HBK Holding, som er Norwegians største enkeltaksjonær.

I Norden har Bank Norwegian vært en stor suksesshistorie, og toppselskapet Nofi hadde i 2018 renteinntekter på 4,9 milliarder kroner. Det har tidligere vært antatt at rettighetene til å lansere konseptet utenfor Norden er svært verdifulle.

Kjøpet av rettighetene skjer ved at Nofi kjøper det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd, som sitter på eksklusiv rett til å drive bankvirksomhet i Europa, unntatt Norden, etter samme modell som Bank Norwegian. Lilienthal ble opprettet i 2018 etter avtale med Norwegian.

Nofi hadde i første kvartal renteinntekter på 1,27 milliarder kroner, opp fra 1,42 milliarder i samme periode året før.

Minst 300 millioner

Etter aksjekjøpsavtalen skal Nofi betale et kontantvederlag på til sammen 40 millioner kroner for 100 prosent av aksjene i Lilienthal, hvorav 28 millioner korner betales til Norwegian.

Hovedelementene i vederlaget til Norwegian i Lilienthal-avtalen er en årlig, kontant lisensavgift på 30 millioner kroner for retten til å benytte navnet «Norwegian» og flyselskapets logo i Europa utenfor Norden.

Lisensavgiften for de første fem årene, til sammen 150 millioner kroner i kontanter, skal betales som et engangsvederlag innen 1. juni 2019.

Videre skal Nofi som et engangsvederlag og innen rimelig tid overføre Nofi-aksjer til Norwegian med en markedsverdi på 150 millioner kroner.

Til sammen utgjør vederlaget i kontanter og aksjer over 300 millioner kroner. Etter fem år vil Norwegian også få årlige lisensutbetalinger på 30 millioner kroner.

– De nye avtalene sikrer at Nofi får full kontroll og regi på ekspansjonen i Europa. Allerede i dag er over 50 prosent av virksomheten vår i EU-land. Målet for de neste årene er at størstedelen av veksten skal komme i nye markeder i Europa, mens vi skal fortsette å styrke vår posisjon i Norden, sier administrerende direktør Tine Wollebekk i Nofi.

Frisk kapital i Norwegian

Transaksjonen bidrar med sårt tiltrengte penger i flyselskapet Norwegian som i første kvartal alene tapte nær to milliarder kroner før skatt.

– Med de nye avtalene sikrer vi at Norwegians aksjonærer får økt eierskap i Nofi og Nofis internasjonale ekspansjon. Samarbeidet mellom flyselskapet og banken har vært en stor suksess i Norden gjennom Norwegian Reward, og jeg har stor tro på at banken også vil lykkes godt i nye markeder i Europa der Norwegian allerede er etablert, sier finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian.

Norwegian var i vinter nødt til å hente tre milliarder kroner i frisk kapital for å unngå å komme i brudd med sine lånebetingelser.

Lilienthal skal nå etter planen søke konsesjon om å etablere en bank i Irland.

– Vi skal fortsette det gode samarbeidet med Norwegian og fordelsprogrammet Norwegian Reward om markedsføring og salg, samtidig som den etablerte nordiske bankvirksomheten blir en del av den utvidede satsingen i Europa, sier Nofi-sjef Tine Wollebekk.

Fortsatt utlånsvekst

Bank Norwegian-eier Norwegian Finans Holding (Nofi) skriver fredag morgen at selskapet er fornøyd med resultatet i første kvartal.

«Resultatutviklingen er tilfredsstillende og er drevet av utlånsvekst, stabile marginer, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet.», skriver Nofi i en børsmelding.

Kunde- og utlånsveksten fortsatte i 1. kvartal, med en utlånsvekst på 324 millioner kroner, mens innskuddene falt med 1,4 milliarder kroner. Valutajustert viste disse tallene henholdsvis en utlånsvekst på 1 milliard kroner, og et innskuddsfall på 830 millioner kroner.

Nofi hadde ved utgangen av første kvartal avsetninger for tap på utlån på 269 millioner kroner, mot 209 millioner kroner i samme kvartal i fjor. I fjerde kvartal 2018 tok selskapet tapsavsetninger på 285 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.