Max 8-problemene har ført til store utfordringer for Norwegian, både økonomisk og for trafikkavviklingen.

Nå har Max-krisen også ført til knute på tråden mellom flyselskapet og Oslo Børs.

Feil rekkefølge

Norwegian får kritikk fra Børsen i forbindelse med at selskapets Boeing 737 Max 8-fly ble satt på bakken 12. mars. Dette skjedde etter at to fly av samme type hadde styrtet i henholdsvis Indonesia og Etiopia.

Klokken 14.59 12. mars sendte Norwegian ut en børsmelding om at flyene var satt på bakken. Norwegian publiserte rett før, klokken 14.48, en pressemelding om det samme, og at årsaken var at dette skjedde på anbefaling fra europeiske luftfartsmyndigheter.

Men noe tidligere samme dag, klokken 14.40 publiserte nyhetsnettstedet E24 en artikkel med tittelen «Norwegian setter Max-flyene på bakken». Artikkelen var omtrent likelydende pressemeldingen fra selskapet som kom 18 minutter senere.

Børsen påpeker at omsetningen av Norwegian-aksjer var unormalt høy i tiden mellom 14.40 og 15.00, og likeså det unormalt kraftige kursfallet på åtte prosent i løpet av bare 20 minutter.

Tidsnød og kaos

Børsen konkluderer med at Norwegian ikke har kommunisert beslutningen om å suspendere flyvningene med Max-flyene på riktig måte, og viser til at «børsnoterte selskaper er forpliktet til å offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår utsteder uoppfordret og umiddelbart».

«Man trenger ikke være Snåsamannen for å gjette at nå har Oslo Børs opprettet ny sak på Norwegian», skrev DNs Thor Christian Jensen i denne børskommentaren (bak betalingsmur) dagen etter at flyene ble parkert.

Norwegian forklarer til Oslo Børs at det var beslutningen fra britiske luftfartsmyndigheter om å stenge sitt luftrom for Max-fly, publisert i pressemelding klokken 14.30, som utløste beslutningen om å sette egne Max-fly på bakken. Selskapet har forklart at britiske, irske, norske og europeiske luftfartsmyndigheter erfaringsmessig følger hverandre, og at det derfor var grunn til å anta at en slik beslutning fra britiske luftfartsmyndigheter ville få følgeeffekter. Senere samme dag klokken 20.00 besluttet også europeiske luftfartsmyndigheter å stenge sitt luftrom for denne flytypen.

Norwegian innrømmer at det var tidsnød og mye armer og ben som gjorde at ting ble gjort i feil rekkefølge. Norwegian innrømmer blant annet at pressemeldingen ble oversendt E24, som altså dannet grunnlaget for artikkelen, i den tro at den alt var publisert. Pressemeldingen ble også publisert på Norwegians intranett klokken 14.43.

– Som vi allerede har redegjort for i vårt brev til Oslo Børs, var vi opptatte av å informere omverdenen om beslutningen om å parkere Max-flyene så fort som mulig etter at britiske myndigheter kom med sin anbefaling. Vi erkjenner at vi ikke var godt nok koordinert internt og har nå oppdatert våre rutiner for å unngå at lignende skjer igjen, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Tilgis – igjen

Oslo Børs påpeker at dette er «tredje tilfellet på under halvannet år hvor selskapet mottar brev fra børsen for kritikkverdig informasjonshåndtering, og at dette har vært et skjerpende moment».

Men Børsen velger etter en samlet vurdering å avslutte saken med et kritikkbrev, uten bøter eller annen straff. Børsen viser blant annet til at Norwegian «raskt og på eget initiativ offentliggjorde beslutningen om midlertidig suspendere flyvningene med egne 737 Max-fly gjennom en børsmelding».

Børsen skriver at det også er usikkert hvor mye av børsfallet som skyldtes meldingene fra Norwegian, og hvor mye som kan tilskrives beslutningen fra britiske luftfartsmyndigheter.

Oslo Børs lar det klart skinne gjennom at Norwegian ikke har noe å gå på ved neste korsvei.

«I lys av at denne saken er det tredje tilfellet på under halvannet år hvor Selskapet mottar brev fra børsen for kritikkverdig informasjonshåndtering har Oslo Børs en klar forventning om at Selskapet styrker sin kompetanse og sine rutiner på dette området. Ved eventuelle fremtidige brudd på reglene om informasjonshåndtering vil nærværende og tidligere brudd være et skjerpende moment», heter det i brevet fra Oslo Børs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.