Et selskap eid av en rekke aksjonærer i havbrukskonsernet NTS, som representerer over 50 prosent av aksjene i selskapet, har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i selskapet for 105 kroner per aksje.

Det fremgår av en børsmelding fra havbruksselskapet mandag morgen.

Tilbudet verdsetter selskapet til 13,2 milliarder kroner og tilsvarer en kurspremie på 13 prosent relativt til forrige sluttkurs fredag.

I aksjonærgruppen som har fremsatt kontanttilbudet finner vi en rekke styremedlemmer, deriblant Roald Dolmen, Nils Martin Williksen og Vibecke Bondø.

Ingen av aksjonærene i grupperingen vil kommentere saken.

- Vi har foreløpig ingen kommentarer utover det som står i meldingen, skriver aksjonær Roald Dolmen i en tekstmelding til DN.

«Rasjonalet for tilbudet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS ved å videreføre sondering av alternativer for Selskapets aksjonærer, herunder å selge aksjene», heter det i meldingen fra selskapet.

Meldingen kommer uken etter det ble kjent at NTS selger sitt heleide lakseselskap Salmonor til Norway Royal Salmon, et børsnotert lakseselskap hvor NTS eier 68 prosent av aksjene.

En av betingelsene for å fremme budet går på nettopp dette;

- Det skal ikke etter 14. januar 2022 ha funnet sted noe vedtak i Selskapet eller noen av dets datterselskaper om fusjon/fisjon, økning av aksjekapitalen, antall utstedte aksjer og/eller aksjenes pålydende, erverv av egne aksjer eller salg av vesentlige eiendeler, heter det.

Allerede før jul ble det kjent at en aksjonærgruppering i NTS bestående av familiene Williksen, Bondø og Dolmen innkalte til ekstraordinær generalforsmaling for valg av nytt styre. Denne generalforsamlingen skal arrangeres på fredag denne uken.

Rørvik mot Frøya

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets mener at budet er veldig interessant.

- De lokale på Rørvik går sammen. Det ser ut som at de akkurat har kommet seg over 50 prosent - denne grupperingen har etter mine beregninger 50,13 prosent av aksjene, sier Bakken til IntraFish.

Han sier at alt avhenger om hvorvidt Helge Gåsø på Frøya ønsker å være med videre. Han er største aksjonær med 37 prosent av aksjene i NTS.

- Spørsmålet er om Gåsø vil være fornøyd med en exit på 105 kroner aksjen, eller om han vil være med videre, sier Bakken. Gåsø vil få rundt 4,9 milliarder kroner om han selger aksjeposten sin til budkursen.

Analytiker Bakken mener at det er tre utfallsrom

  • Grupperingen legger inne et bud, får noen aksjer og selskapet fortsetter som i dag
  • Gåsø selger - grupperingen lykkes med å komme over 90 prosent og ta selskapet av børs
  • Grupperingen og Helge Gåsø kommer til enighet, og tar selskapet av børs

Bakken tror ikke at grupperingen fra Rørvik ønsker å stanse fusjonen mellom Salmonor og Norway Royal Salmon (NRS).

DN har så langt ikke fått tak i Helge Gåsø.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.