Det er det kanadiske fondet Arctern Ventures som Nysnø nå investerer 140 millioner kroner i.

– Det er den største investeringen siden Nysnø ble opprettet, sier fondets toppsjef Siri Kalvig.

Hun sitter sammen med fondets investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen i fondets lokaler i Stavanger sentrum. Det kanadiske selskapet Arctern Ventures har spesialisert seg på investeringer som reduserer klimagassutslipp. Arctern Ventures, som er det andre fondet Nysnø investerer i, er på totalt rundt 200 millioner kanadiske dollar, rundt 1,4 milliarder kroner.

– Dette er samtidig den første internasjonale investeringen, Olsen.

Det kanadiske fondet skal nå opprette et europeiske kontor med base i Oslo. Kalvig ser etableringen i Oslo som viktig for norske selskaper som ønsker å nå ut internasjonalt med teknologi for lavutslippssamfunnet.

– Dette er del av Paris-målene der en skal bidra til mer kapitalflyt til klimaløsninger, sier Kalvig.

Vil ha nye milliarder kroner

Så langt har Nysnø fått tilført til sammen 1,4 milliarder kroner i fem runder fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Kalvig ønsker å bli mye større.

– Vi ønsker å få tilført forvaltningskapital på mellom fire til seks milliarder kroner. Det vil gi oss en mye større forutsigbarhet for både investeringsbeslutninger og driften av fondet, sier hun.

Investeringen i Arctern Ventures vil være den sjette investeringen for det Stavanger-baserte statlige fornybarfondet som ble etablert i 2017. Fire av investeringene er gjort i norske selskaper, én av investeringene er i det bergensbaserte fondet Sarsia Seed, og nå blir den sjette i Arctern. Til sammen er det investert og kommittert rundt 400 millioner kroner av kapitalen.

– Opp mot ti prosent

Så langt har investeringene utviklet seg bra, ifølge Olsen.

– Vi ønsker å se våre investeringer over en lengre periode, men så langt er vi fornøyde. Av de fem investeringene vi har gjort så langt, vil en av dem bli skrevet opp 40 prosent i verdi basert på siste emisjonskurs. Samlet sett ligger vi da an til en brutto avkastning på opp mot ti prosent, sier han.

I løpet av våren regner fondet med å ha investert og kommittert seg for flere nye investeringer.

– Vi regner med å være fullt investert når vi har investert og kommittert oss for rundt en milliard kroner. Vi må ha ledige midler til oppfølgingsinvesteringer, sier Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.