Det er ikke bare norske banker som nyter godt av lave renter. Også mange selskaper bruker muligheten med lave renter til å hente seg rimelig lånefinansiering.

Utstedelsen av såkalte høyrenteobligasjoner, altså lån til selskapene som ikke oppnår den beste kredittverdigheten, har allerede passert 100 milliarder kroner så langt i år i Norden, og nærmer seg dermed allerede ny rekord etter et nivå på 102,6 milliarder kroner i 2014.

– Jeg tror at rekorden fra 2014 vil bli slått i løpet av neste uke, sier kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets.

Flere selskaper arbeider nå med å ta opp sine lån, blant dem fergeselskapet Fjord1, shippingselskapet Eagle Bulk Shipping og det svenske eiendomsselskapet Klövern.

Vie Sundal tror at tallet for 2017 kan ende på rundt 110 milliarder kroner.

– Det er et sammensatt bilde som ligger bak den nye rekorden. Den store driveren internasjonalt er sentralbankenes politikk som har gitt lave renter og støttekjøp i obligasjonsmarkedet, sier Vie Sundal.

Lave renter har tvunget investorer til å ta mer risiko i håp om å oppnå høyere avkastning.

Mange nykommere

– Det er jo denne jakten på avkastning vi har sett i alle segmenter den siste tiden. I tillegg ser vi at bankene har fått strengere kapitalkrav og at de har strammet inn på sine utlån. Mange selskaper opplever nok at de møter dårligere vilkår i banken enn tidligere. Dette har igjen ført til at obligasjonsmarkedet har styrket sin relative attraktivitet, sier Vie Sundal.

Et tegn på dette er ifølge Vie Sundal at vi i 2017 har sett mange utstedelser fra selskap som tidligere ikke har vært aktive i obligasjonsmarkedet.

– Dette er en positiv utvikling for hele markedet. For noen år siden var 55-60 prosent av utstedelsen av høyrenteobligasjoner i det norske markedet knyttet til olje- og oljeserviceselskaper. Nå er det mer bredde og diversifisering i markedet, sier Vie Sundal.

Utstedelsen av nye høyrenteobligasjoner har i 2017 vært spesielt sterk innen eiendom og shipping.

– Flere segmenter innen shipping er lavt i syklusen og stålprisene, verdien av skipene, har kommet mye ned. Dette gjør at det er blitt attraktivt å gjennomføre oppkjøp av skip og selskaper, og vi ser at obligasjonsmarkedet i økende grad brukes til å finansiere slike oppkjøp, sier Vie Sundal.

Det forrige toppåret for utstedelsen av shippingobligasjoner var i 2012. Mange av disse obligasjonene måtte refinansieres i 2017, og dette bidrar også til den høye aktiviteten.

– Totalt forfaller det obligasjoner verd 54 milliarder kroner i 2018 og 87 milliarder kroner i 2019. Dette taler for at vi får høy aktivitet også i disse årene, sier Vie Sundal. (Vilkår)

Et vogntog full av hat
Bob Bolus utformet en semitrailer full av anti-Hillary-slagord under presidentvalget som sikret Trump seier. 1 år etter valget kjører nå Bolus trailerne til nye slag under lokalvalgene - og for å demonstrere mot Hillary Clinton på bokturneen hennes.
02:02
Publisert: