Kombinasjonen av høy gjeld og mye stål på balansen har vært en giftig cocktail. Ikke siden finanskrisen har misligholdet i det norske obligasjonsmarkedet vært større. Det er særlig selskaper innen supply og rigg som ikke har klart å betjene gjelden, som dermed er blitt stemplet som misligholdt.