Matleveringsselskapet Oda, tidligere Kolonial, fusjonerer med svenske Mathem, ble det klart torsdag formiddag.

Karl Munthe-Kaas fortsetter som konsernsjef for det «nye» selskapet, som samlet får en omsetning på over fem milliarder kroner i året.

Fusjonen kommer mot slutten av et år der største eier Kinnevik har nedjustert verdien av Oda-aksjene til 571 millioner svenske kroner ved utgangen av tredje kvartal, nesten en halvering siden årsskiftet. Det svenske investeringsselskapet er også storeier i Mathem, der aksjeverdiene ble barbert fra 493 millioner svenske kroner etter andre kvartal, til 330 millioner svenske kroner etter tredje kvartal.

Ifølge Munthe-Kaas finnes det ingen offisiell prising av det sammenslåtte selskapet i forbindelse med transaksjonen.

– Det vi kan si, er at Oda blir den vesentlig største delen av de to selskapene. Hva verdsettelsen av kapital er får vi se på i fremtidige runder, sier konsernsjefen.

Tysk og finsk exit

Fusjonen kommer bare en uke etter at den svenske nyhetssiden Breakit omtalte at en mulig sammenslåing mellom de to Kinnevik-selskapene kunne være på trappene.

I sommer, etter at Kinnevik hadde skrevet ned begge investeringene, sa konsernsjef Georgi Ganev at selskapene måtte konsentrere seg om kjernevirksomheten og gjøre den «så lønnsom som bare mulig».

Ifølge Munthe-Kaas skjer fusjonen fordi det gir «industriell mening» og på grunn av synergier mellom de to.

– Dette er noe vi har tenkt på lenge, jeg vil si i flere år. Det er to ting man trenger for å bli lønnsom i dagligvare på nett: Det ene er en effektiv logistikkplattform, noe vi har. Det andre er skala. Fusjonen med Mathem gjør at vi bygger vesentlig større skala. Begge to er ledende på hjemlevering av dagligvare i sine respektive land. Det er et fantastisk utgangspunkt.

–Det har ingenting å gjøre med manglende lønnsomhet lenger ned i regnskapet, eller ønske om enda sterkere vekst fra Kinneviks side?

– Å bruke Odas plattform i begge land vil sette fortgang på lønnsomheten til Mathem, og noe det er store synergier ved. Da kan vi investere enda mer i å forbedre den felles plattformen. Det har vært en åpenbar tanke lenge.

Fusjonen kommer også på slutten av et år der Oda har lagt ned matleveringstjenestene i både Tyskland og Finland, med om lag en måneds mellomrom før sommeren. I begge tilfellene ble det blant annet vist til utfordrende markeder og en omsetning som ikke var tilstrekkelig til å oppnå rask nok lønnsomhet.

Munthe-Kaas svarer følgende på hvorfor det skal gå bedre i Sverige:

– Denne fusjonen gjør at man hopper over etableringsfasen og starter på rett over to milliarder i omsetning. Da slipper man investeringsfasen hvor man starter med store tap.

Milliardtap

Både Oda og Mathem har måttet ta ned vekstambisjonene og nedbemanne som følge av økt kapitalkostnad. Oda har riktignok fortsatt veksten også etter pandemien – ifølge konsernsjef Munthe-Kaas, som den eneste nordiske aktøren.

Samtidig er det liten tvil om at den heftige veksten har kostet. Siden 2014 er de samlede underskuddene i Oda Norway på 1,5 milliarder kroner, og i desember i fjor gikk Kinnevik, Verdane og Summa Equity inn med nye 1,5 milliarder kroner i ny kapital.

– Noen vil kanskje se på denne fusjonen som et grep fra Kinnevik som kan ha sett seg lei av å spytte inn penger i to selskaper som ikke er lønnsomme på bunnlinjen, og for å sette ytterligere fart på veksten?

– Vi omsetter for nærmere tre milliarder kroner og Oda i Norge er en kontinuerlig vekstmotor. Vi var lønnsomme i 2021, men så valgte vi å sette ned prisene for å drive videre vekst. Dette har vi klart, og nå er vi igjen lønnsomme, sier Munthe-Kaas.

Han henviser med dette tallet til lønnsomhet på ebitda-nivå. Ebitda er et regnskapsuttrykk for driftsresultat før av- og nedskrivninger, renter og skatt.

I midten av august la Oda Group Holding, som Mathem altså nå blir en del av, frem årsregnskapet for 2022. Der fremgikk det et underskudd på 1,14 milliarder kroner før skatt på konsernnivå, av en omsetning på 2,93 milliarder kroner. I 2021 og 2022 har Oda-konsernet tapt nær halvannen milliard kroner, noe Munthe-Kaas har tilskrevet en utenlandssatsing som kostet flere hundre millioner, nytt lagerbygg og økte innkjøpspriser.

Om Kinneviks verdsettelse av Oda sier Munthe-Kaas:

– Verdsettelsene er i stor grad regnet ut på at multiplene i hele sektoren har falt. Aktører innen dagligvare på nett pleide å være verdsatt til veldig høye multipler, de er kommet massivt ned. Da blir alle selskaper dratt ned. Det er ingen markedstestet verdsettelsesmetode som står bak Kinneviks verdsettelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Budsjettmat: Slik strekker du helgemiddagen helt til tirsdag: Høyrygg, hvit bolognese og enkle tacos
Alt er veldig dyrt for tiden, men mulighetene for å spise god og sunn mat rimelig er likevel fortsatt til stede. Her får du tips til hvordan helgens selskapsmiddag kan bli til to middager til.
02:56
Publisert: