Odd Johnny «O.J.» Winge (42), Geir Langfeldt Olsen (44) og Fredrik Halvorsen (43) har sammen gjort en eventyrlig reise fra konsulentselskapet McKinsey til videokonferansesuksessene Tandberg og Acano – og investerer nå sammen for å finne nye suksesser. Mens Olsen utvandret fra Norge tidlig på 2000-tallet, har Winge og Halvorsen etablert seg med dyre eiendommer på Bygdøy og på Snarøya utenfor Oslo. 

Winge hadde et strålende år også i fjor, skal en tro regnskapene i hans heleide investeringsselskap Illuminati as. Resultat før skatt endte på hele 370 millioner kroner etter å ha inntektsført finansinntekter på mer enn 400 millioner kroner. 

Winge har ikke besvart DNs henvendelse, og det er uklart om inntektene knytter seg til utbytte, eller annen overføring av gevinsten på en milliard kroner hver som han og de to andre fikk da deres felles selskap Ubon Partners solgte Acano i 2015. Sikkert er det i hvert fall at pengene nå ender i balansen i hans norske aksjeselskap, der de ved årsskiftet var plassert med mer enn halvparten i markedsbaserte aksjer, og 90 millioner kroner i tomter og eiendom.

I en meget knapp årsberetning fremgår det at Winge gjennom Illuminati investerer i fast eiendom, samt rådgivning og deltagelse i andre selskaper.

– Selskapets virksomhet i 2016 har ikke skilt seg ut vesentlig i forhold til tidligere år. Det har ikke vært ekstraordinære hendelser eller andre endringer av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet, heter det i årsberetningen. 

Winge setter av 60 millioner kroner i utbytte for 2016, etter å ha tatt ut 64 millioner kroner året før. 

100 mill. for Bygdøy-eiendommer

I 2016 kjøpte Winge gjennom Illuminati strandeiendommen P.T. Mallings vei 38 på Bygdøy for 69 millioner kroner. Eiendommen er på 2,5 mål og har både sjøbod og dypvannsbrygge, men hadde behov for vesentlig oppgradering. 

I mars i år kjøpte Winge naboeiendommen, P.T. Mallings vei 34, for 30 millioner kroner. Denne eiendommen ligger rett i bakkant av strandeiendommen. DN har tidligere skrevet at Winge skal rive de to eneboligene på tomtene og bygge én større enebolig. 

Suksesstrio

Winge, Olsen og Halvorsen eier i dag en tredjedel hver av det norske investeringsselskapet Ubon Partners as, som endte fjoråret med et underskudd på 48 millioner kroner. Selskapet ga i fjor et lån til datterselskapet Whiteout på 51 millioner kroner, noe som forklarer underskuddet for fjoråret. Dette selskapet lå tidligere under Halvorsens investeringsselskap Halvorsens Fabrikk, men er nå eiet av de tre gjennom Ubon Partners. Whiteout har som formål å investere i eiendom, selskaper og andre finansielle aktiva, og hadde en balanse ved årsskiftet på 119 millioner kroner. Datterselskapet gikk med fem millioner kroner i minus i fjor. 

Trioens felles selskap Ubon Partners er i hovedsak lånefinansiert, med mer enn 800 millioner kroner i langsiktig gjeld, mens egenkapitalen ved årsskiftet teknisk sett var negativ.

«Det er imidlertid vesentlige merverdier i selskapets eiendeler, slik at den reelle egenkapitalen er positiv», skriver Halvorsen, Winge og Olsen i årsberetningen.

Ubon Partners as er nest største aksjonær i sensorselskapet Disruptive Technologies og sitter på en halv milliard kroner i aksjer og andeler, samt bolig i Spania til en kostpris på 91 millioner kroner. 

Kjøpte giganteiendom på Snarøya

For Fredrik Halvorsens norske aksjeselskap Halvorsens Fabrikk er tallene mindre. Halvorsen doblet resultatet til 13 millioner kroner i fjor. Tidligere i sommer skrev DN at Halvorsen sto frem som kjøper av en giganteiendom på Snarøya i Bærum. I slutten av juni ble det tinglyst at Halvorsen til sammen har gitt 158 millioner kroner for prakteiendommen Strømstangveien 1–3.

Fra før av har Halvorsen kjøpt boliger for 65 millioner kroner i strandkanten på Snarøya, og han har også et palass under bygging bare noen steinkast fra Strømstangen. 

Halvorsen var konsernsjef i Tandberg og har også tidligere jobbet for shippingmilliardær John Fredriksen, blant annet som konsernsjef i oljeserviceselskapet Archer og riggselskapet Seadrill. I dag sitter Halvorsen i styret i Tor Olav Trøims riggbaby Borr Drilling, som nylig kunngjorde at det vil søke børsnotering. (Vilkår)

Lakseeventyret ga NM-hopp
Herøy kommune klatrer 76 plasser i årets kommune-NM. – Oppdrettsnæringen har vært helt avgjørende, sier ordfører Frode Jensen. Kommunens største private arbeidsgiver, Marine harvest, slakter laks for 3,8 milliarder i året.
01:25
Publisert: