Fredag fortsatte Økokrims utspørring av den bedrageritiltalte tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen. Sjursen hjalp russiske Severstal å kjøpe aksjer i børsnoterte Crew Gold i skjul, mener Økokrim, og dermed gikk 12 investorer glipp av 188 millioner kroner i betaling for Crew-aksjene de solgte.

De omstridte aksjepostene i Crew ble meglet av Sjursen i perioden 16.–19. mars 2010. Økokrim mener Sjursen visste at det var Severstal som sto bak aksjekjøpene, men Sjursen nekter.

16. mars var det to store aksjeposter i Crew som var til salgs på henholdsvis 38 og 95 millioner aksjer i Crew:

38 millioner aksjer

Det var et asiatisk fond som ønsket å selge 38 millioner aksjer Crew-aksjer til kurs 1,70 kroner. Først kom Deutsche Bank og ville kjøpe, men så kom Credit Suisse på banen. Sjursen hadde dermed en kjøpsinteresse på dette tidspunktet fra tre aktører: Deutsche Bank og Credit Suisse, samt Severstal, som med bistand fra Paretos corporateavdeling jobbet for å kjøpe opp hele Crew Gold og som Sjursen sa han regnet med ville kunne være interessert i større blokker med aksjer i Crew.

Det endte opp med at Credit Suisse kjøpte de 38 millioner aksjene til kurs 1,60 kroner. Ordren og oppgjøret ble håndtert av to russiske kvinner hos Credit Suisse, som Sjursen aldri hadde snakket med før og ikke hadde noe kundeforhold til. Sjursen gjorde ikke noe forsøk på å selge aksjene til Deutsche Bank, som også hadde vist interesse. Og han gjorde heller ikke noe, ut fra dokumentasjonen som er lagt frem i retten, for å markedsføre denne posten overfor Severstal.

95 millioner aksjer

Den andre selgeren av Crew-aksjer, det britiske fondet Baker Steel, var interessert i å selge 10 millioner aksjer, men dersom prisen var god, kunne fondet vurdere å selge hele sin beholdning på 95 millioner aksjer.

Baker Steel-forvalteren ville selge til kurs 1,80 kroner, men i samtalen forsøkte Sjursen å få ham til å selge på 1,70 kroner. I samtalene med Baker Steel snakket Sjursen om én mulig kjøper, han omtaler kjøpsinteressen som «he» og «the buyer», selv om det formelt sett er tre kjøpere som har vist interesse: Deutsche Bank, Credit Suisse og Severstal.

– Fortalte du at det var tre mulige kjøpere på banen? spurte aktor, førstestatsadvokat Håvard Kampen.

– Nei, svarte Sjursen.

– Hvorfor ikke det?

– Det blir lettere å forhandle med ham.

– Men er det ikke relevant at du har flere kunder som er interessert?

– Jo da, men jeg er opptatt av å få kunden til å møtes.

– Hvilken kunde?

– Hvis jeg kunne velge kunde, ville jeg valgt Severstal.

– Så du gir bedre service til én kunde. Er det greit? Å forfordele én kunde på bekostning av en annen?

– Det er en balansegang det du påpeker der, sa Sjursen.

– Du har vel rett i at jeg behandlet én kunde spesielt godt, sa han senere i replikkvekslingen.

– Og du behandler Baker Steel tilsvarende dårlig. Han forsøker å selge, og du sier ikke at du har tre mulige kjøpere? Hvordan er det forenlig med noe som helst innen god meglerskikk? spurte aktor.

– Du påpeker en fin balansegang, sa Sjursen.

– Eller er hele poenget at det bare er én kjøper?

– Det er Økokrims påstand, irettesatte dommeren aktor.

Økokrim mener Sjursen ønsket en så lav pris som mulig, fordi da kunne Pareto-kunde Severstal kjøpe Crew-aksjer billigere. Både Credit Suisse og Deutsche Bank endte opp med å kjøpe aksjer i Crew. Den reelle kjøperen av disse aksjene, bak et nettverk av stråselskaper i skatteparadiser, var russiske Severstal, mener Økokrim.

Orienterte Vestrum?

Selv om Severstal-konsulent Jan Vestrum, som også er tiltalt i saken, jobbet for å skaffe Severstal flere aksjer i Crew, og Pareto var engasjert som Severstals rådgiver, så er det ingen opptak av at Sjursen orienterte Vestrum om noen kjøpsinteresse på de 95 millioner aksjene. Dagen etter, 17. mars, tok Baker Steel kontakt med Sjursen og ville selge 50 millioner av aksjene. Sjursen tilbød posten til Deutsche Bank. Det finnes ingen dokumentasjon, epost eller opptak, på at han forsøkte å selge posten til Severstal via Vestrum.

I denne saken er det en drøss samtaler mellom Sjursen og Vestrum som er tatt opp, slik det er krav om på meglerbordet, men i perioden med den angivelige skjulte handelen er ikke noe opptak. Bortsett fra ett:

Dette opptaket er av de to som snakker sammen fra den aktuelle dagen, 16. mars 2010. Her snakker de om «38 pluss 10», som refererer seg til de nevnte aksjepostene i Crew som var i spill. De snakker et slags kodespråk som for utenforstående ikke er så lett å tyde:

Sjursen: – De derre, jeg fikk de det gullfondet (Baker Steel, red.anm.). De liksom, vi kan selge 10 millioner aksjer på 1,60 liksom. Så det er liksom bakgrunnen, men vi får ta det med også da.

Vestrum: – Ja, ja får ta det som …. du får ikke til også dytte litt mer på det da?

Sjursen: – Ja, jeg skal selvfølgelig prøve på det, altså. Men jeg får lov å ta ...

Vestrum: – Jada, vi prater om 38 pluss 10.

Sjursen sa i retten at han sikkert holdt Vestrum orientert om aksjeposter i Crew som var til salgs, men da skjedde det i så fall på linjer som ikke var tatt opp. Alle telefonsamtaler som tas på meglerbordet skal tas opp.

Inn på møterommet

Samtalen mellom Vestrum og Sjursen som er tatt opp skjedde imidlertid fra en telefon på et møterom i Pareto.

– Hvorfor ringte du Vestrum fra et møterom? spurte aktor, Håvard Kampen i Økokrim.

– Når man diskuterer potensielle kjøpsordre, er det greit å gå bort fra meglerbordet, her sitter vi svært tett, sa Sjursen.

– Var du klar over at denne telefonen på dette møterommet var tapet?

– Det husker jeg ikke.

Aktor leste opp et notat fra compliance-avdelingen i Pareto. I dette notatet står det at Sjursen «ikke visste at telefonen var tapet».

– Dette har jeg ikke kommentert på til Pareto, dette er skrevet uten noen diskusjon med meg, sa Sjursen.

– Det har vært en del utfordringer med tapingen i Pareto. Når man har satt over telefonen, er ikke dette blitt tapet. Men det kan Pareto si mer om.

– Er tapede telefoner merket? spurte Kampen i Økokrim.

– Nei det vet jeg ikke. På meglerbordet er alt tapet, men på møterom tror jeg det er merket.

– Var telefonen merket på dette møterommet?

– Det husker jeg ikke.

– Valgte du bevisst en telefon som ikke var tapet?

– Det husker jeg ikke.

Sjokk hver dag

Noen måneder senere, 18. mai 2010, snakket Sjursen med Vestrum. På dette tidspunktet eide Severstal 26 prosent av Crew, mens Endeavour eide over 40 prosent. Det så ikke ut som det var Severstal som lå an til å vinne kampen om Crew. I samtalen, som i utgangspunktet ikke dreide seg om Crew, sa Vestrum:

– Det var litt greiere å jobbe med Severstal, de var fryktelig aggressive. De var til de grader full gass.

– De sjokkerte meg gang på gang, for å si det sånn. De sjokkerte meg hver dag, sa Sjursen.

Økokrim mener de to her snakker om de hemmelige handlene 16.–19 mars 2010. Dette avviste Sjursen. Han sa han snakket om aksjepostene han kjøpte i Crew på vegne av Severstal i tiden før de påståtte hemmelige handlene.

Av de 6,6 millioner kronene Severstal betalte Pareto, fikk Sjursen halvparten, ifølge en oversikt fra Pareto. Sjursen sier at han fikk betydelig mindre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.