Onsdag tok Økokrim fatt på dag to i høstens store Økokrim-sak i Oslo tingrett.

På skjermene foran dommere og tiltalebenker lyste intrikate selskapskart i time etter time. Mellom små flagg som viste selskaper registrert på Kypros, De britiske jomfruøyene og Russland, trakk Økokrim linjene tilbake til selskapet de mener står i sentrum for hele saken: Den russiske gruvegiganten Severstal, eid av oligarken Alexei Mordashov (52).

Men ingen skal i løpet av rettssakens drøye to måneder forklare seg om hva som skjedde fra innsiden av Severstal i vårmånedene 2010, da mange millioner aksjer i det børsnoterte gruveselskapet Crew Gold Corporation skiftet hender.

For ingen av selskapets ansatte har status som tiltalte i saken, som ifølge Økokrims tiltale gjelder grovt bedrageri, utroskap og markedsmanipulasjon. På tiltalebenken sitter Pareto-topp Petter Dragesund sammen med tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og konsulent Jan Vestrum, som alle tre avviste straffskyld på rettssakens første dag tirsdag.

De tre er sakens eneste tiltalte til tross for at Økokrim mener Severstal har en helt sentral rolle i saken:

– Tiltalen bygger på at de tiltalte har samarbeidet med Severstal om det som er beskrevet i tiltalen, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

På listen over hele 30 personer som er innkalt til å vitne de neste månedene, finnes det én tidligere Severstal-ansatt, Boris Granovsky. Han er kun innkalt for å forklare relasjonen mellom Severstal og tilknyttet selskap, men er «ikke sentral i saken» ifølge Kampen.

Kritiserte Økokrim

På rettssakens første dag høstet Økokrim kritikk for fraværet av sentrale russere.

– Tre Severstal-ansatte og en Severstal-konsulent er opplyst å være mistenkt i saken, sa advokat Håkon Juell Hassel på rettssakens første dag tirsdag. Han er forsvarer for en av de tre tiltalte, Jan Vestrum.

Forsvareren var kritisk til det han kalte en svikt i arbeidet med å opplyse straffesaken:

– Sentrale aktører, både vurdert ut fra tiltalens gjerningsgrunnlag og Økokrims egen beskrivelse, er dels overhodet ikke kontaktet og dels kontaktet, men ikke fulgt opp, slik at avhør og forklaring ikke er sikret, sa Juell Hassel, som la til at dette var «mest iøynefallende» for de fire Severstal-tilknyttede angivelig mistenkte.

«Fullgodt opplyst»

Det første av to hovedspørsmål i saken er hvorvidt det var Severstal som våren 2010 kjøpte aksjer i gullgruveselskapet Crew Gold på en måte som skjulte det for aksjeselgere som hadde krav på 188 millioner kroner etter en såkalt prisgarantiavtale.

De tre norske tiltalte er først tema i det andre hovedspørsmålet i saken: Hvorvidt hver av de tre nordmennene var en del av Severstals angivelige operasjon for å unngå millionutbetalingene, eller om nordmennene visste eller burde visst om operasjonen.

– Hvorfor er ikke sentrale Severstal-ansatte hverken tiltalt eller hentet inn som vitner i saken?

– Det finnes flere aktuelle personer å avhøre i land som ikke er av våre næreste samarbeidspartnere. Slik saken står nå ville de ikke hatt forklaringsplikt, sier førstestatsadvokat i Økokrim Håvard Kampen, som begynte sitt innledningsforedrag i tingretten tirsdag.

Han vil ikke kommentere hvorvidt Severstal-ansatte har hatt mistenkt-status, men sier generelt at Økokrims vurdering av å etterforske saker i utlandet «beror på en avveining mellom kravet om rettergang innen rimelig tid, det forventede utbytte og mulighetene for at etterforskningsskrittet overhodet vil føre frem».

At ingen sentrale Severstal-ansatte er nevnt på den 30 personer lange vitnelisten forklarer han slik:

– Etter en totalvurdering mener vi at saken er fullgodt opplyst uten deres forklaring.

DN har ikke lyktes i å få en kommentar fra Severstal.

Mener Severstal tjente 275 mill.

At de omstridte Crew-aksjene, solgt av en lang rekke norske aksjeeiere, til slutt endte opp hos russiske Severstal er ikke omstridt.

Men Økokrim mener kjøpene ble gjort av Severstal allerede i mars 2010, og at de 12 norske selgerne gikk glipp av 188 millioner kroner som de hadde rett til etter en prisgarantiavtale. Økokrim mener at en lang rekke ulike aksjekjøpere registrert på like mange øystater i realiteten var stråselskaper for Severstal, og at det ikke var tilfeldig at aksjene endte opp hos Severstal etter at prisgarantiavtalen var utløpt sommeren 2010.

Tiltalt for grovt bedrageri, Petter Dragesund, nå i permisjon fra stillingen som corporatesjef i Pareto.
Tiltalt for grovt bedrageri, Petter Dragesund, nå i permisjon fra stillingen som corporatesjef i Pareto. (Foto: Aleksander Nordahl)
Arkivfoto: Tiltalt for grovt bedrageri, Kjetil Sjursen, tidligere aksjemegler i Pareto.
Arkivfoto: Tiltalt for grovt bedrageri, Kjetil Sjursen, tidligere aksjemegler i Pareto. (Foto: Ståle Andersen)
Tiltalt for grovt bedrageri: Jan Vestrum.
Tiltalt for grovt bedrageri: Jan Vestrum. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Slik unngikk selskapet å betale det Økokrim mener er totalt 275 millioner kroner til ulike aksjeselgere. I straffesaken som går for Oslo tingrett har Økokrim begrenset tiltalen til 188,2 millioner kroner, som Severstal skal skylde til ti norske og to finske aksjeselgere etter prisgarantiavtalen, hvorav Akershus interkommunale pensjonskasse skal ha tapt mest. Også Celina Midelfart er på listen over aksjeselgere som Økokrim mener ble bedratt for prisgarantien.

På rettssakens første dag innledet Økokrim med å knytte Pareto tett opp til Severstals angivelige operasjon for å skjule aksjekjøpene. Onsdag fortsetter Økokrim sin innledende gjennomgang, før forsvarerne kommenterer Økokrims fremleggelse onsdag ettermiddag.

– Alt dette levner for Økokrim ingen tvil om at hele denne strukturen er styrt av Severstal, sa førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim i sin avslutning før retten tok lunsjpause onsdag.

Kampen hadde da lagt frem avtaler, eposter, regnskaper og andre selskapsopplysninger som knytter Severstal til det omstridte aksjekjøpet. Ett viktig bevis er at dokumenter knyttet til overførsler og betaling for Crew-aksjer i en håndfull skatteparadisselskaper alle skal sendes til Severstals juridiske direktør, ifølge avtaler som ble lagt frem. Et annet bevis Økokrim la frem var at en av personene som hadde instruksjonsmyndighet over skatteparadisselskapene hadde epostadresse tilhørende et datterselskap av Severstal. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Lagringsvennlig rødvin
Strålende rødvin med kjellerpotensial.
01:37
Publisert: