I fjor startet Økokrim etterforskning av DNB etter avsløringene om at det islandske fiskerikonsernet Samherji. Det islandske konsernet er anklaget for hvitvasking og korrupsjon i Namibia.

Nå er saken en av fire Økokrim-etterforskninger der Økokrim-sjefen Pål Lønseth har erklært seg inhabil.

«Samlet vurdering»

DN har tidligere omtalt at Lønseth ved oppstarten i juni erklærte seg inhabil i to etterforskninger. Nå har Lønseth gjort en ny vurdering og kommet til samme konklusjon i to nye saker, inkludert den profilerte etterforskningen av Norges største bank DNB.

Det var en «samlet vurdering» som gjorde at han konkluderte med inhabilitet, sier Lønseth til DN.

– Som advokat i PwC var jeg engasjert av et selskap som tidligere hadde gjort et oppkjøp av et selskap i Samherji-strukturen. Min daværende klient ønsket å granske om det oppkjøpte selskapet hadde vært involvert i bestikkelser. De undersøkelsene vi gjorde hadde klare sider mot Namibia og Islands etterforskning, men ingen direkte implikasjoner for etterforskningen av DNBs mulige brudd på hvitvaskingsloven, sier Lønseth på telefon til DN.

Han legger til:

– De ulike etterforskningene i de forskjellige land har likevel betydning for hverandre. Informasjon i den ene etterforskningen kan ha betydning for de andre.

Fire saker

De to sakene Lønseth allerede fra tiltredelsen var ansett inhabil i, var korrupsjonsetterforskningen av en jurist i Utlendingsdirektoratet, og en annen sak der Lønseth hadde vært sakkyndig medhjelper for Oslo tingrett.

Så, for noen uker siden, kom han til samme konklusjon i DNB-etterforskningen og en sak til.

– Hvorfor erklærte du deg først inhabil for et par uker siden når du tiltrådte i juni?

– Da jeg tiltrådte var jeg kjent med to saker hvor jeg viste jeg ville konkludere med at jeg var inhabil. Dette var kjent allerede før jeg tiltrådte. Etter at jeg tiltrådte ble jeg også klar over at DNB-etterforskningen potensielt kunne lede til inhabilitet. Habilitetsvurderingen her har imidlertid vært kompleks, både faktisk og rettslig. Den saken har det derfor tatt noe tid å vurdere. Arbeidet med dette ble igangsatt rett etter sommeren. Også den fjerde saken ble jeg kjent med etter sommerferien, sier han.

Den fjerde saken skal være en bedragerisak der to offentlige etater er fornærmet.

– Er det hemmende for deg som øverste ansvarlig å være inhabil i disse fire sakene?

– Nei, jeg synes ikke det, men det er en praktisk utfordring på kort sikt. Vi skulle gjerne ha unngått dette, svarer Lønseth.

Mister sakene

Inhabiliteten gjør at etterforskningene blir flyttet. Dermed mister Økokrim, som er politiet og påtalemyndighetens spydspiss rettet mot økonomisk kriminalitet, kontrollen over etterforskningene.

Det var i sommer at Pål Lønseth i statsråd ble utnevnt som ny sjef i Økokrim. Han har siden 2013 ledet granskningsenheten til PwC i Norge. Før det var han statssekretær i Stoltenberg II-regjeringen fra 2009 til 2013.

– Når det gjelder hva som skal skje med saken videre, kan vi informere om at riksadvokaten har besluttet at etterforskningen og påtaleansvaret (dvs. hele saksansvaret) skal flyttes fra Økokrim til et annet statsadvokatembete med tilhørende nytt politidistrikt. Riksadvokaten har fattet samme beslutning for de andre sakene hvor Lønseth har vurdert seg inhabil, så dette er ikke noe som gjelder spesielt for denne saken, sier Østbye.

Det er foreløpig ikke besluttet hvor saken skal flyttes til.

– Riksadvokaten avventer noe mer informasjon fra Økokrim før slik beslutning fattes. Det er imidlertid ventet at det kommer en avklaring relativt snarlig, sier Østbye.

Sluset penger gjennom DNB

19. november i fjor meldte den islandske avisen Stundin at 70 millioner dollar, tilsvarende 670 millioner kroner etter dagens kurs, var sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia.

En del av pengene skal ha kommet fra det islandske fiskeselskapets Samherjis aktiviteter i Namibia. Selskapet er anklaget for å ha bestukket tjenestemenn til å sikre seg tilgang på kvoter av hestemakrell.

I etterkant av avsløringen kunngjorde Økokrim at etaten skal etterforske DNB i forbindelse med Samherji-saken.

Det er ukjent hvor mye av pengene som har vært sluset gjennom DNB, som kan knyttes til mulig hvitvasking og potensielle bestikkelser. Banken avsluttet kundeforholdet med fiskeselskapet i etterkant av avsløringene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her forklarer DNs Gøran Skaalmo deg det du trenger å vite om Samherji-saken
Islands største sjømatkonsern, Samherji, skal ha brukt den norske storbanken DNB for å sluse inntil 650 millioner kroner via skatteparadis.
02:08
Publisert: