Forrige uke ble høstens store Økokrim-sak avsluttet i Oslo tingrett. Blant dem som har fulgt saken aller tettest, er tolv norske og finske investorer som mener de ble snytt for 188 millioner kroner tilbake i 2010.

Det er investorene som i februar 2010 solgte sine aksjer i gullgruveselskapet Crew gjennom meglerbordet i Pareto Securities med en prisgarantiavtale: Hvis den russiske stålkjempen Severstal kjøpte Crew-aksjer for en høyere pris enn 1,10 kroner aksjen de nærmeste månedene, skulle selgerne få mellomlegget.

Den permitterte Pareto-toppen Petter Dragesund har i likhet med sine to medtiltalte nektet straffeskyld og avvist alt erstatningsansvar.
Den permitterte Pareto-toppen Petter Dragesund har i likhet med sine to medtiltalte nektet straffeskyld og avvist alt erstatningsansvar. (Foto: Per Thrana)

Men noe mellomlegg havnet aldri på kontoene til investorene, som mener at det var Severstal som sto bak skjulte oppkjøp av over 200 millioner aksjer via Paretos meglerbord.

Det mener også Økokrim, som lot investorene fremme et erstatningskrav som en del av høstens straffesak. Totalt krevde investorene 343 millioner kroner av de tre tiltalte: Petter Dragesund, tidligere corporatesjef i Pareto Securities, nå i permisjon, Kjetil Sjursen, tidligere stjernemegler i Pareto Securities, og Jan Vestrum, konsulenten Pareto brukte i tidsrommet de omstridte aksjehandlene fant sted. De tre nektet alle straffskyld i saken, og avviste alt erstatningsansvar.

Kan bli inntil 500 mill.

Selv om meglerhuset Pareto Securities ikke har hatt noen rolle i Økokrim-saken, har erstatningsansvar for Pareto blitt nevnt også der:

  • Forsvarerne til Kjetil Sjursen har ment at Pareto Securities må være erstatningsansvarlig etter verdipapirforetaksreglene. Dette ble avvist av forsvarerne til Petter Dragesund fra advokatfirmaet Thommessen.
  • Flere av investorene mener Pareto er bundet av prisgarantiavtalen til å betale investorene. Dragesunds forsvarere mener på sin side at prisgarantisavtalen ble inngått mellom investorene og russerne direkte, uten Pareto som mellomledd.

Minst én av investorene har allerede sendt et erstatningskrav direkte til Pareto Securities.

Hvis flere gjør det samme, kan Pareto Securities ende med et erstatningskrav som er enda større enn erstatningskravet mot de tiltalte i straffesaken:

  • Straffesaken gjaldt aksjekjøp opp til 2,40 kroner per aksje, som gir et tap på 1,30 kroner per aksje, tilsvarende 188 millioner kroner fordelt på tolv investorer.
  • Økokrim mener at Severstal i realiteten sto bak aksjekjøp helt opp til tre kroner per aksje.
  • Forutsatt at alle investorene legger et slikt regnestykke til grunn, er tapet i 2010 kroner 275 millioner kroner, 46 prosent høyere.
  • I tillegg kommer de ulike formene for avkastning investorene krever. I stedet for renter, har flere av investorene krevd en avkastning tilsvarende det de ville tjent på pengene om de hadde blitt utbetalt i 2010. Forutsatt at dette påslaget økes tilsvarende for alle investorene, med 46 prosent, blir det totale kravet som kan rettes mot Pareto Securitites 501 millioner kroner.

Hvor mye erstatningskravene totalt ender på, avhenger av hvem investorene vil kreve penger fra og hvor mye de mener de har grunnlag for.

Finner krever 59 mill.

Det finske storfondet OP Financial Group, et av Finlands største finansforetak, står bak et av de største erstatningskravene i straffesaken, på 59 millioner kroner. Tidligere i år sendte finnene et like stort krav til Pareto Securities.

– Det riktige, rettslig sett, er at både Pareto Securities og de tiltalte er ansvarlige, sier OP Financial Groups norske advokat, Emanuel Feinberg i advokatfirmaet Glittertind.

Advokat Emanuel Feinberg representerer det finske storfondet OP Financial Group.
Advokat Emanuel Feinberg representerer det finske storfondet OP Financial Group. (Foto: Glittertind)

Han sier erstatningskravet mot Pareto Securities gjelder uansett hva resultatet blir i straffesaken mot Dragesund, Sjursen og Vestrum.

– OP Financial Group stiller helt klart spørsmål ved hvorfor de ikke har fått bedre oppfølging fra Pareto. Det minste de kunne gjort var å varsle fondet om handlene og orientert om hvordan Pareto fulgte opp disse. Megleren har et oppgjørsansvar og står selvstendig ansvarlig, uansett om det har skjedd noe ulovlig eller ikke.

«Ganske åpenbart»

Feinberg legger til at det er «ganske åpenbart» ut fra bevisførselen i tingretten at Severstal faktisk sto bak aksjekjøpene i mars 2010.

– Bevisførselen og Økokrims analyse av kontantstrømmer og selskapsstrukturer viser at de aktuelle aksjene ble kjøpt av selskaper i «skatteparadis» med en klar tilknytning til Severstal. Severstal fikk støtte fra disse aksjene kort tid etter handlene. Aksjene ble deretter overført til Severstal rett etter at prisbeskyttelsesavtalen utløp. Det er ikke lett å forene dette med noe annet enn at det faktisk var Severstal som kjøpte aksjene, sier han.

Hvis begge erstatningskravene vinner frem, blir Pareto solidarisk ansvarlig med de tiltalte, ifølge Feinberg, som ikke vil si noe om hvem som eventuelt må betale.

– Det er for tidlig å si noe om hvem pengene til slutt vil kreves inn fra.

Ønsker ikke kommentere

Feinberg er ikke den eneste advokaten som har vært til stede i rettssalen i Oslo tingrett for å følge rettssaken. Også investoren bak det største erstatningskravet, Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse har sendt sin advokat fra PwC til rettssalen. Pensjonskassen ønsker ikke å kommentere sitt erstatningskrav inntil straffesaken er avgjort.

Også Pareto har hatt en representant fra sin compliance-avdeling til stede under rettssaken. Heller ikke Pareto har ønsket å kommentere noen erstatningskrav.

– Nå er saken til behandling i Oslo tingrett og vi må avvente sakens utfall før vi kan kommentere på disse spørsmålene. Vi vil opptre ryddig og profesjonelt, skriver daglig leder Ole Henrik Bjørge i Pareto Securities i en tekstmelding.

– Anførslene vil bli rettslig avklart. Pareto Securities vil opptre ryddig og profesjonelt overfor våre kunder. Vi har ingen ytterligere kommentarer, skriver Ole Wetlesen Borge, compliance-sjefi Pareto Securities.

Pareto har dekket advokatkostnader for tiltalte Petter Dragesund tilknyttet straffesaken, men ønsker ikke å svare på om finanshuset vil dekke eventuelle erstatningskrav mot Dragesund.

Krever avkastning

Det finske storfondet OP har krevd avkastning basert på fondsutviklingen i eget fond, i tillegg til 32 millioner kroner de mener de skulle fått utbetalt i 2010. Andre har krevd avkastning ut fra hovedindeksen på Oslo Børs.

Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven ved Universitetet i Oslo.
Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven ved Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven ved Universitetet i Oslo har skrevet doktorgrad om blant annet finansinstitusjoners ansvar for forbrukeres investeringsbeslutninger. Hun uttaler på generelt grunnlag at det er et relativt åpent spørsmål hvor mye investorene eventuelt kan kreve i tillegg til det de mener de skulle fått betalt i 2010.

– Man vil normalt kunne kreve erstattet tapt avkastning på beløpet, ofte i form av en rente. Jeg kjenner ikke til saker hvor man har fått avkastning beregnet tilsvarende hovedindeksen på Oslo Børs. Men spørsmålet om erstatningsutmåling er vanskelig, og det blir spennende å se hvordan domstolen løser dette hvis erstatning tilkjennes.

Hun mener erstatningskrav fremmet gjennom Økokrim i en straffesak er gunstig for investorer fordi rettssakskostnadene dekkes av staten.

– Ulempen er at straffesaken bare er mot de tre tiltalte som privatpersoner. Hvis investorene mener de kan kreve penger fra Pareto, må de gjøre det separat.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Felleskitesten: Se hvilken ski som overrasket testpanelet
DN har gjennomført en test av syv ulike felleski i semirace-kategorien.
01:23
Publisert: