Finansminister Siv Jensen har plukket ut en trio som skal vurdere om Oljefondet skal ut av oljeaksjer. Ekspertgruppen består av Olaug Svarva, tidligere sjef for Folketrygdfondet, NHH-professor Øystein Thøgersen og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

Norges Bank anbefalte før jul at Oljefondet burde ut av oljeaksjer. Finansdepartementet vurderte dette i forbindelse med Perspektivmeldingen som kom for et snaut år siden, og der gikk regjeringen ikke inn for å ta ut oljeaksjene. Men Norges Banks forslag ser ut til å ha flertall på Stortinget, så regjeringen er i en litt kilen situasjon.

Siden spørsmålet har en såpass bred offentlig interesse og dreier seg om nasjonalformuen samlet sett, sender departementet saken på høring.

Departementet har tidligere sagt at det kommer tilbake til Stortinget med en anbefaling høsten 2018. (Vilkår)