Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management har gått ut med en rapport til sine kunder der han anbefaler å selge seg noe ned i aksjer: «Selv om makrobildet ikke tilsier «go away» er det likevel etter vår vurdering riktig å ta av noe aksjeeksponering ved å «sell in may».

Det er ganske nøyaktig ti år siden Chen gikk ut og sa det samme, og da gikk til undervekt i aksjer. Da skyllet finanskrisen inn over Oslo Børs noen få måneder senere. Forvalteren understreker at han ikke er like negativ denne gangen, og at han går fra overvekt til normalvekt.

Tror vi har nådd toppen

– Slik jeg har sagt tidligere i år tror jeg fremdeles ikke at vi er inne i den store nedturen, men at vi er sent i et bullmarked.

Han forklarer at mange har sagt det samme, for så å gå for tidlig ut og på den måten gå glipp av de siste 10–20 prosentene av børsoppgangen.

– Derfor er timingen veldig viktig her, understreker han.

Oslo Børs befinner seg for tiden på sitt høyeste nivå noensinne, og har steget rundt 6 prosent så langt i år. Dette er bedre enn de fleste andre børser, og korreksjonen som traff det globale finansmarkedet i februar i år er for lengst hentet inn.

Tar gevinst i motvind

Årsaken til at det har gått så bra i Norge er en stigende oljepris og en svakere krone, mener Chen. En svak svensk kroner har gitt solid børsoppgang også i Sverige. I tillegg ser han makroøkonomisk motvind:

– Nå ser vi at den globale makroøkonomien mister farten, med skuffende nøkkeltall spesielt fra Europa i vår.

I tillegg skal den europeiske sentralbanken begynne å avvikle pengetrykkingen, samtidig som den amerikanske sentralbanken trapper opp pengemakuleringen.

– Fra juli vil den totale pengetrykkingen fra de to sentralbankene være negativ, hvis man ser bort ifra jokeren Japan, sier Chen, som mener dette vil være symbolsk viktig, og at det vil gå ut over likviditeten i markedet.

Dette bildet gjør at Storebrand nå tar gevinst på Oslo Børs.

Fremdeles overvektet globalt

I det globale aksjemarkedet er Storebrand fremdeles overvektet, mye på grunn av at børsene ikke har hentet seg inn igjen etter korreksjonen enda.

Chen sier at Storebrand har vært overvektet i aksjemarkedet i flere år, men at de gikk mot normalvekt mot slutten av fjoråret. Etter at Trump ble valg som president, etterfulgt av en ekspansiv skattepolitikk, har de gått tilbake til overvekt.

– Det vi gjør nå er egentlig å selge aksjer som vi kjøpte under korreksjonen i februar, forklarer Chen. (Vilkår)