Øyelege og investor Ole Morten Halvorsen har gjort det sylskarpt på Børsen de siste årene med en tungt lånefinansiert aksjeportefølje som ved inngangen til 2018 var verd over 1,5 milliarder kroner.

Halvorsens formue gjorde et kraftig byks i 2016 da hans investeringsselskap OM Holding oppnådde et resultat før skatt på 530 millioner kroner. Verdiøkningen på aksjeporteføljen, godt hjulpet av et rally i lakseaksjer, sto for det meste av dette rekordresultatet.

Sammenlignet med 2016, ser fjoråret ut til å ha vært et heller magert år for øyelegen. Årsregnskapet for 2017 er nettopp levert og det viser et resultat før skatt på 17,5 millioner kroner. Dette er det svakeste året for OM Holding siden 2013.

Halvorsen besvarte ikke DNs henvendelser torsdag morgen.

Slapp fisk

I 2014 og 2015 leverte øyelegens investeringsselskap et resultat før skatt på henholdsvis 83 og 89 millioner kroner.

Halvorsen har de siste årene satset mye av pengene sine på lakseaksjer, og han er blant de største privatinvestorene i oppdrettsselskaper som Grieg Seafood, Austevoll Seafood og Bakkafrost.

Et fall i lakseprisene i andre halvår 2017, og et påfølgende børsfall for de fleste lakseaksjer, bidrar til den betydelige resultatsvekkelsen i fjorårets regnskap. I tillegg viser regnskapet at Halvorsen hadde et latent tap på rundt syv millioner kroner knyttet til utlån av aksjer (shorting) ved inngangen til 2018.

Det hører til historien at flere at Halvorsens største investeringer, særlig lakseaksjene, har hatt en knallsterk utvikling hittil i 2018. Oslo Børs Sjømatindeks har steget rundt 30 prosent så langt i år.

Ved inngangen til denne uken eide OM Holding aksjer i Grieg Seafood for 479 millioner kroner og Austevoll-aksjer for 182 millioner kroner.

885 millioner i lån

OM Holdings aksjeportefølje har de siste årene vært tungt belånt. Selskapets låneavtale gjør det mulig å låne opptil én milliard kroner for å finansiere aksjekjøp. Ved inngangen til 2018 var Halvorsens utestående bankgjeld på 885 millioner kroner, ned fra 920 millioner året før.

OM Holdings årsregnskap viser at Halvorsen i løpet av 2017 kjøpte seg kraftig opp i blant annet Grieg Seafood og Aker BP. I tillegg gjorde øyelegen en del nye investeringer i løpet av året. Blant annet kjøpte Halvorsen aksjer i Norwegian Finans Holding for over 79 millioner kroner og aksjer i Thin Film Electronics for 17,5 millioner kroner.

Øyelegen solgte seg i løpet av fjoråret kraftig ned i Marine Harvest, og solgte seg helt ut av blant annet Höegh LNG Holding og Bergenbio.

Mye av nedsalget i Marine Harvest er knyttet til utlån av aksjer (shorting). Ved utgangen av 2017 hadde OM Holding lånt ut Marine Harvest-aksjer verdt over 156 millioner kroner. Aksjekursen til Marine Harvest har så langt i 2018 steget over 22 prosent. (Vilkår)

Er det greit med shorts på jobb?
Vi har sjekket tre arbeidsplasser.
02:43
Publisert: