– Selskapene settes til observasjon på grunn av risiko for at de er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettigheter, skriver oljefondet i en uttalelse torsdag.

Oljefondets etikkråd har tilrådd at Hansae Yes24 og Hansae utelukkes fra fondets investeringsunivers. Norges Bank vil imidlertid ikke gå så langt, men besluttet nylig å sette selskapene til observasjon for å følge med på utviklingen.

Etikkrådet viser til at selskapene er i ferd med å forbedre arbeidsforholdene, og Norges Bank mener det gir tilstrekkelig grunn til observasjon snarere enn utelukkelse.

Hansae har egne fabrikker for produksjon av tekstiler i Vietnam. Etikkrådets tilråding er basert på undersøkelser som viser at omfanget av normbrudd over lang tid har vært stort i flere av fabrikkene, og at selskapet tidligere ikke har klart å bedre arbeidsforholdene.

Ved utgangen av 2016 var markedsverdien av oljefondets aksjebeholdning i Hansae og Hansae Yes24 på henholdsvis 94,5 millioner og 45 millioner norske kroner. Dette tilsvarer eierandeler på 1,29 og 1,52 prosent.(Vilkår)

Slik bruker politiet den nye "utlending"-appen
DN ble med spanere fra Oslo politidistrikts seksjon for utlendingskontroll på jobb.
02:09
Publisert: