Norges Banks hovedstyre og Oljefondssjef Yngve Slyngstad foreslår at fondet kan få investere i «unoterte aksjer i store selskaper som ennå ikke er børsnotert.»

Det kom frem i et brev fra banken til Finansdepartementet, som ble publisert onsdag.

I dag kan fondet investere i selskaper utenfor børs, dersom styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Det er denne intensjonen banken foreslår fjernet slik at det blir lettere å kjøpe aksjer i store selskap som ikke er børsnoterte, men som sannsynligvis blir det på et senere tidspunkt.

Oljefondet har til nå kun benyttet seg av dette handlingsrommet én gang: I 2012 satset Oljefond-ledelsen 1,8 milliarder for Formel 1-eierselskapet Delta Topco.

Ni dager senere satt fondet igjen med aksjer plassert i et selskap på Jersey og en toppsjef under etterforskning for korrupsjon.

– Det er verdt å merke seg at ingen har måttet gå etter Formel 1-skandalen. Der viste Norges Bank skikkelig dårlig dømmekraft. Det er ikke spesielt ydmykt at akkurat de samme personene nå igjen foreslår å få større spillerom for å gjøre flere slike investeringer, sier Espen Henriksen, førsteamanuensis ved institutt for finans på Handelshøyskolen BI.

– Oppsiktsvekkende

Den omstridte Formel 1-investeringen endte med at Delta Topco i 2016 ble solgt til Liberty Media Group, som fondet fra før av eide aksjer i.

Oljefondet endte opp med en avkastning på investeringen på linje med det brede aksjemarkedet, justert for markedsrisiko, ifølge banken.

«Investeringen i Delta Topco Ltd. viste at det ikke er sikkert at en børsnotering finner sted, selv om styret i selskapet har sendt en formell søknad om dette,» står det i onsdagens brev fra Norges Bank.

Espen Henriksen mener det er «oppsiktsvekkende» at banken trekker frem Formel 1-investeringen som et argument for at det bør få lov til å gå i selskaper utenfor børs.

– Omtalen av investeringen i Formel 1 Delta Topco følger naturlig av oppdraget om å redegjøre for erfaringer, som jo er det eneste unoterte selskapet vi har investert i. Som vi peker på i vårt brev eies Formel 1 i dag av Liberty Media Corp som er en del en fondets referanseindeks, svarer visesentralbanksjef Egil Matsen, som er ansvarlig for Oljefondet, i en epost.

Alle gode ting er tre?

Oljefondet og Norges Bank ber om at de får en ramme på én prosent av aksjeporteføljen til å gå inn i unoterte investeringer. Det vil tilsvare rundt 65 milliarder kroner ut fra dagens størrelse på porteføljen.

Det er tredje gang banken ber departementet om lov til å gå inn i unoterte aksjer.

– I brevet svarer banken på spørsmålene departementet stiller. Vi peker på i brevet at muligheten til å investere i selskaper før børsnotering kan legge til rette for at banken kan utnytte fondets særtrekk og ivareta hensynet til en effektiv gjennomføring av forvaltningsoppdraget, og gjør det mulig for fondet å bygge ønsket eksponering over en lengre periode, skriver visesentralbanksjef Matsen i en epost.

Han påpeker at selskaper utenfor børs ikke omsettes på «regulerte markedsplasser» og at det i praksis betyr at de er mindre omsettelige.

– I forkant av investeringen skal det derfor gjennomføres en grundig investeringsgjennomgang (due diligence) hvor finansielle, juridiske, skattemessige og forretningsmessige forhold som kan antas å ha betydning for investeringen gjennomgås, skriver Matsen.

«Nå kommer de gode ideene fra gutterommet uten kapital»

Professor Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole (NHH) er enig med Norges Bank i at tiden er kommet for å gå utenfor børs.

Døskeland var i fjor medforfatter av en ekspertrapport om unoterte aksjer på oppdrag for Finansdepartementet.

– Å gå inn i unoterte aksjer kan gi en bedre eksponering mot verdiskapingen i verden. Det blir stadig færre børsnoterte selskap. De unge og teknologidrevne selskapene er i Silicon Valley og ikke på børs, sier Døskeland.

– Før måtte du ha en fabrikk for å etablere et selskap. Nå kommer de gode ideene fra gutterommet uten kapital, legger han til.

– Hva får deg til å tenke at Oljefondet kan ta opp kampen og vinne i jakten på neste Google eller Facebook?

– Det er et godt spørsmål. Oljefondet har historisk vist gode resultater, og jeg tror at den kompetansen også kan overføres til dette området, svarer Døskeland.

Den største nedsiden er mangel på åpenhet, som at en ikke har en markedspris, ifølge ham.

– Vi klarer ikke å passe like godt på Oljefondet. Det blir mindre transparens, men for å vinne må en også ofre noe, sier Døskeland.

Suksessformel

Oljefondet er for alle praktiske formål et indeksfond. Det vil si at det nesten utelukkende er investert i selskaper som er omsatt på offentlige markedsplasser og der det finnes markedspriser.

Indeksen er handlelisten med aksjer og obligasjoner og fastsettes av Finansdepartementet.

— Hva er det som har gjort den norske kapitalforvaltningsmodellen til en suksess? Jo, at Oljefondet er de facto et indeksfond. Hvis fondet skal inn i unoterte aksjer, går det bort fra suksessformelen, sier Espen Henriksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.