Al Rajhi Bank omtales som verdens største islamske bank og har lenge vært i søkelyset i forbindelse med terrorfinansiering.

Oljefondet ønsker ikke å kommentere søksmålet eller investeringen fra 2017 overfor NTB.

Alt i 2002 slo det føderale politiet i USA til mot bankens avdeling i Virginia og tok beslag i store mengder dokumenter etter anklager om pengeoverføringer til organisasjoner og personer som kunne knyttes til al-Qaidas terrorangrep mot USA året før.

Det ble også gjennomført razzia hos en rekke andre virksomheter knyttet til den saudiarabiske Al Rajhi-familien i USA, og året etter fikk The Wall Street Journal tilgang til et gradert CIA-notat med tittelen «Al Rajhi Bank: Conduit for Extremist Finance.»

– Høytstående medlemmer av Al Rajhi-familien har lenge støttet islamistiske ekstremister og vet trolig at terrorister benytter seg av banken deres, het det blant annet i notatet.

Navneliste

Bankens grunnlegger og største eier Suleiman Abdul Aziz Al Rajhi dukket også opp på en liste med navn på al-Qaidas viktigste økonomiske bidragsytere, funnet under ransaking av en islamistisk organisasjon i Bosnia.

Organisasjonen ble senere satt på USAs terrorliste, og en avhopper fra al-Qaida gikk god for at navnelisten var korrekt.

Anklagene fikk i 2005 den britiske storbanken HSBC til å bryte samarbeidet med Al Rajhi Bank, noe som ble begrunnet med bekymring for mulig terrorfinansiering.

Flere organisasjoner basert i Saudi-Arabia, som hadde benyttet banken, ble senere satt på USAs terrorliste, går det frem av en granskningsrapport fra det amerikanske Senatet , der Al Rajhi Bank vies bred omtale.

Massesøksmål

Al Rajhi Bank har i alle år nektet for å ha støttet terror eller terrorister, og banken er heller aldri dømt for dette i amerikansk rett.

I 2017 ble imidlertid banken og flere andre saudiarabiske virksomheter gjenstand for et massesøksmål fra over 25 amerikanske forsikringsselskap, som krevde nærmere 40 milliarder kroner i erstatning for skadene etter terrorangrepene 11. september 2001.

– Uten bistand fra de saksøkte, kunne ikke al-Qaida ha lykkes med å planlegge, koordinere og utføre angrepene 11. september, het det i søksmålet, som ble omtalt av blant andre Reuters.

Samme år som søksmålet ble fremmet, økte Oljefondet sin investering i banken Al Rajhi Bank fra 275 millioner til nærmere 1,2 milliarder kroner, viser en oversikt fra fondet.

Ingen kommentar

NTB har bedt banken om en kommentar til søksmålet og anklagene, men har ikke fått svar. Oljefondet ønsker heller ikke å kommentere investeringen i banken.

– Vi kommenterer dessverre ikke enkeltinvesteringer, sier presseansvarlig Line Aaltvedt til NTB.

– Etikkrådet kommenterer ikke hvor arbeidet står i enkeltsaker som ikke er blitt gjenstand for en tilråding fra rådet og dermed er offentliggjort, sier Cecilie Hellestveit, som er medlem av rådet som skal vurdere om fondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene.

Søksmålet mot Al Rajhi Bank dreier seg om forhold som ligger flere tiår tilbake i tid, påpeker hun.

– Etikkrådet driver ikke med avstraffelse. Vi forholder oss derfor sjelden til handlinger som ligger så langt tilbake i tid. Unntaket er dersom det er tale om et vedvarende handlingsmønster fra et selskaps side som også foregår i våre dager, sier Hellestveit til NTB.

Anke førte frem

En domstol i New York avviste i 2018 massesøksmålet mot Al Rajhi bank og hevdet at de ikke hadde jurisdiksjon i saken. Men dette ble anket, og i oktober 2019 besluttet en føderal ankedomstol at søksmålet likevel kunne fremmes, meldte Business Insurance.

Hundrevis av medlemmer av reassuranseselskapet Lloyd’s of London fastholder at Al Rajhi Bank «bidro med finansielle tjenester og donasjoner til veldedige organisasjoner som de visste støttet al-Qaida økonomisk», heter det i kjennelsen fra 2nd U.S. Circuit Court of Appeals i New York.

– De hevder videre at Al Rajhi Bank bidro med finansielle tjenester spesifikt for å fremme al-Qaidas terrorisme mot USA, heter det videre i kjennelsen.

Søksmålet er nå sendt tilbake til U.S. District Court for the Southern District i New York, som skal granske om banken ga støtte til al-Qaida, hvilken støtte det eventuelt var snakk om, om den eventuelle støtten kan knyttes direkte til terrorplaner eller angrep rettet mot USA og om banken har jurisdiksjon i saken.

– Dersom det kommer frem informasjon under saksgangen som tilsier at bankens påståtte praksis med finansiering av al-Qaida eller andre internasjonale terrorgrupper fortsetter i våre dager, vil dette naturligvis havne på Etikkrådets bord, sier Hellestveit.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.