Det kom frem fredag i stortingsmeldingen om Oljefondet, formelt kalt Statens pensjonsfond utland.

Departementet foreslår å redusere antall selskaper i fondets referanseindeks med hele 25 til 30 prosent for å gjøre forvaltningen enklere og billigere. Det vil innebære en reduksjon fra omtrent 8800 til 6600 selskaper, ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fondet investeres svært nært den referanseindeksen som defineres av finansdepartementet og som avkastningen måles mot. Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter fondet, har noe rom for å avvike fra indeksen, men en slik endring vil i praksis bety at fondet over tid vil selge seg ned i hundrevis – kanskje tusenvis – av selskaper, fortrinnsvis av mindre størrelse.

Fondet eier i dag en liten andel i over 9000 selskaper.

DNTV finansminister Jan Tore Sanner med stortingsmelding om Statens pensjonsfond
25:15
Publisert:

– Vil bidra til en bedre eierskapsoppfølging

Statsråden påpeker at antall selskaper har økt betydelig de siste årene, og at de minste selskapene utgjør en liten del av den samlede markedsverdien. Samtidig er det forholdsmessig dyrt å handle store beløp i små aksjer, sier han.

Færre selskaper vil også forenkle arbeidet til Etikkrådet, som foreslår utelukkelse av selskaper fra indeksen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la fredag frem årets stortingsmelding om Statens pensjonsfond, populært kalt Oljefondet.
Finansminister Jan Tore Sanner (H) la fredag frem årets stortingsmelding om Statens pensjonsfond, populært kalt Oljefondet. (Foto: Fartein Rudjord)

– Er dette en erkjennelse av at eierstyringen er blitt for krevende?

– Det er en samlet vurdering av om det store antall selskaper vi nå har bidrar til diversifisering, altså forholdet mellom risiko og avkastning. Det har vært en veldig stor vekst i løpet av de siste 10–12 årene, og vi ser at det store antallet kan bidra til høyere kostnader og skape en mer kompleks eierskapsoppfølging. Det er fordi det er mindre informasjon om de små selskapene. Vi mener reduksjon av antall selskaper vil bidra til en bedre eierskapsoppfølging, sier Sanner til DN.

Regjeringens forslag inngår i en større gjennomgåelse av referanseindeksen for aksjer. Departementet varslet i et brev i november at den vurderte å redusere antallet selskaper, og i et svarbrev i januar påpekte Norges Bank at det ikke var noe i veien for å redusere antall aksjer i indeksen. Banken påpekte også at en reduksjon av antall selskaper ikke ville være «særlig ressursbesparende», og at den ville medføre engangskostnader.

To prosent av fondet

Dersom Stortinget er om bord, vil et nedsalg skje etter at Finansdepartementet og Norges Bank sammen har lagt en plan.

– Vi skal se på tidsperiode og måten dette skal gjøres på. Det er ikke gjort på én dag. Det er også kostnader ved å trekke seg ut. Nå har vi mulighet til å se dette i sammenheng med de endringene vi forankret i Stortinget i fjor da vi endret vektingen i Nord-Amerika og Europa, sier Sanner.

Han understreker at det kun er størrelsen som er førende for hvilke selskaper som kastes ut.

– Det er de minste selskapene. 25 til 30 prosent av selskapene utgjør to prosent av fondet, sier Sanner.

Finansdepartementet legger også opp til at det ikke skal tas inn nye fremvoksende markeder i referanseindeksen. Det betyr i så fall at for eksempel saudiske aksjer forblir utenfor.

Ut med hasjaksjer

Departementet legger også opp til at «det innføres et produktkriterium for cannabis til rusformål.» Regjeringen går dermed imot anbefalingen fra utvalget som i fjor gikk gjennom de etiske retningslinjene for Oljefondet på bestilling fra departementet. Utvalget mente det var argumenter både for og mot et nytt kriterium, men at det ikke var nødvendig med et formelt forbud mot investeringer i cannabis.

Departementet jobber også videre med hvorvidt det skal ta inn «dødelige autonome våpen», deriblant droner, til listen som i dag forbyr klasebomber, kjernevåpen, kull og tobakk.

I 2019 valgte Oljefondet selv å kaste ut hasjaksjene fra porteføljen etter kritikk av disse investeringene. Det nye kriteriet som foreslås, ligger derfor an til å få begrenset effekt på fondets beholdninger.

Forslaget kan likevel ha en viss symbolsk verdi. Det kommer midt i en tilspisset politisk debatt om et annet initiativ fra regjeringen, nemlig rusreformen.

Her har den borgerlige mindretallsregjeringen gått inn for at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre brukerdoser ikke lenger skal føre til straff. Dette var et nederlag for regjeringsmedlem Kristelig Folkeparti, som er en sterk motstander av all form for avkriminalisering. Fremskrittspartiet, som forblir regjeringens foretrukne samarbeidspartner i Stortinget etter at partiet forlot den borgerlige koalisjonen, har også gjort et vedtak mot rusreformen slik den står nå.

Det har dukket opp flere store selskaper som produserer cannabis lovlig de siste årene, takket være legaliseringsbølgen som har gått i flere deler av verden, inkludert i Canada og enkeltstater i USA. Flere av disse som er børsnoterte vil derfor dukke opp i referanseindeksen som Oljefondet bruker til sine investeringer.

I sin rapport anslo Mestad-utvalget i fjor at det var seks selskaper i indeksen som faller inn under kategorien for produksjon av cannabis til rusformål, men at antallet kan øke fremover.

Hvitvasking

Departementet mener også at Oljefondet ikke bør investere i selskaper som selger våpen til land som bruker disse til alvorlige og systematiske brudd på humanitærretten.

Dette nye kriteriet for våpensalg skyldes blant annet Saudi-Arabias seks år lange krigføring i Jemen, ifølge jusprofessor Ola Mestad. Han ledet utvalget som har vurdert fondets etiske retningslinjer.

Norges Bank advarte i sitt høringssvar at dette nye kriteriet vil kunne tolkes som «en utenrikspolitisk vurdering», og at «det tilsier særlig aktsomhet i vurderingene.»

Det er etikkrådet som i dag gir Norges Bank råd om observasjon og utelukkelse av selskaper basert på spesifikke kriterier. Norges Banks hovedstyre beslutter hvilke selskaper de eventuelt vil sette til observasjon eller utelukke fra Oljefondets investeringsunivers.

Dagens etiske retningslinjer åpner for utelukkelse av selskaper som er involvert i grov korrupsjon. Finansdepartementet er også enig med utvalget i at kriteriet «grov korrupsjon» utvides til også å gjelde «grov økonomisk kriminalitet», eksempelvis hvitvasking og skatteunndragelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.