Oljefondet, hele Norges sparegris, har en egen miljøportefølje, som er forvaltet av både interne og eksterne forvaltere. Nå er alle de fem eksterne forvalterne blitt kastet ut.

«For å redusere kostnadene i forvaltningen», er begrunnelsen.

De eksterne forvalterne hadde drøyt 20 milliarder under forvaltning.