Finansdepartementet satte i februar ned et utvalg som skulle se på finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for Oljefondet. Nå har gruppen, som er ledet at siviløkonom og tidligere toppbyråkrat Martin Skancke, levert sine anbefalinger.

Utvalget foreslår blant annet dette:

  • Norges Banks ansvarlige forvaltning får et overordnet langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i, i tråd med Parisavtalen.
  • En videreutvikling av Norges Banks eierskapsarbeid for å påvirke selskapers adferd og styrke markedets funksjonsmåte gjennom bedre klimarisikorapportering. Norges Bank bør blant annet kreve at selskapene stresstester forretningsmodellene sine mot ulike scenarioer for klimapolitikk, inkludert der målene i Parisavtalen nås.
  • Fondets brede risikospredning bør opprettholdes, uten at det tvinges til å selge seg ut av hele sektorer.

– Klimarisiko er en vesentlig risiko for fondet, og dette bør reflekteres i Norges Banks forvaltning. Det er behov for å videreutvikle arbeidet med klimarisiko, og vi mener Norge bør ha som ambisjon at fondets arbeid med klimarisiko skal være verdensledende, sier Skancke i en pressemelding fredag.

– Klimarisiko kan treffe alle sektorer i økonomien på ulike måter, og et stort fond som er bredt investert har ingen steder å gjemme seg.

De andre medlemmene i utvalget er tidligere finansminister og nå Cicero-direktør Kristin Halvorsen, NHH-professor Karin Thorburn og Tone Bjørnstad Hanstad, som jobber i Andresen-familiens investeringsselskap Ferd.

Utvalget fremholder at eierskapsutøvelse, der fondet søker å påvirke selskapene det er investert i, fremdeles skal være det sentrale virkemiddelet i håndteringen av klimarisiko, men at nedsalg må vurderes dersom det ikke fører frem.

Utvalgets rapport inngår i en stort kartleggingsarbeid av klimarisiko i fondet som Finansdepartementet har igangsatt. Departementet skal komme med en bred gjennomgåelse av temaet i sin stortingsmelding om forvaltningen av fondet i 2022.

Norges Bank, som forvalter Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det formelt heter, kom selv med sine refleksjoner i et brev til departementet forrige måned. Her sa banken blant annet at den mener klimarisiko ikke er systematisk feilpriset i markedet, og advarte derfor mot store endringer i fondets investeringsstrategi.

– Kjempebra

På fredag var reaksjonen fra miljøorganisasjonene Framtiden i våre hender og WWF positiv.

– Dette er kjempebra! Et mål om nullutslipp og klimarisiko inn i Oljefondets mandat er noe både Framtiden i våre hender og WWF har jobbet for lenge! Her kommer ekspertutvalget med tunge finansielle argument og oppfordring til at Stortinget må endre Oljefondets mandat, sier lederne for organisasjonene, henholdsvis Anja Bakken Riise og Karoline Andaur, i en felles pressemelding.

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, mener nullutslippsmål for 2050 er blitt «den nye gullstandarden» for investorer, som også Oljefondet bør forplikte seg til.

– Å sette et netto null-mål for 2050 som investor, og å ha høye ambisjoner for aktivt eierskap, slik Oljefondet har, betyr også at man må konkretisere det med kortsiktige mål, legger han til.

Klimarisikoveteran

Utvalgsleder Skancke var tidligere sjef for Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning, som er ansvarlig for Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland.

I 2018 ledet han et annet utvalg om klimarisiko, men som tok for seg hele den norske økonomien. En av konklusjonene til det utvalget, var at både petroleumssektoren og finanspolitikken jevnlig burde stresstestes for klimarisiko. Oljefondets strategi var eksplisitt utelatt av utvalgets mandat.

Skancke ledet også et tidligere utvalg som i 2014 anbefalte at Oljefondet ikke skulle selge seg ut av hverken kull- eller oljeselskaper. Allerede år etter ble partiene på Stortinget enige om et nytt kriterium for utelukkelse av kullselskaper, som senere er strammet ytterligere til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tangen: – Jeg ble oppfattet som litt ukonsentrert i møter
DNs journalist Jorun Aartun hadde oljefondssjef Nicolai Tangen på scenen under Arendalsuka, der temaene blant annet var endringsledelse, nybegynnerfeil og et ansettelsestriks fra Dyreparken i Kristiansand.
06:21
Publisert: