Hvor stort omfang mener Nicolai Tangen at de spekulative forvaltningselementene bør ha i Oljefondet? Har Tangen kompetanse på indeksforvaltning? Er de spekulative forvaltningselementene i Norges Bank Investment Management (Nbim) lønnsomme?

Vi vet ikke hva Tangen tenker om hvilket omfang de spekulative forvaltningselementene bør ha i Oljefondet. Øystein Olsen og styret burde avklart dette. Sirkushester har en tendens til å foretrekke sagmugg.

Det er neppe en fornærmelse mot Tangen å si at han i hovedsak ikke har drevet med indeksvirksomhet.

Vi har gjentatte ganger vist at den spekulative virksomheten i beste fall bidrar med null før kostnader, og at virksomheten står for nesten halvparten av Nbims driftskostnader på mellom fire og fem milliarder kroner per år. Beregningene er ikke vitenskapelig tilbakevist.

Kjetil Storesletten og Steinar Juel villeder derfor i DN 30. april leserne ved å henvise til at historisk avkastning i forhold til referanseindeks er positiv. Villedende fordi det for det første reflekterer mye annet enn Nbims spekulative virksomhet og fordi det hverken korrekt justerer for den risiko som er tatt eller for virksomhetens kostnader.

Storesletten og Juel står som tidligere styremedlemmer i Norges Bank ansvarlige for å ha latt den dyre og tapsgenererende spekulative virksomheten i Nbim pågå. Et styre uten vesentlig kapitalforvaltningskompetanse. Også sannhetsvitnet Bernt Arne Ødegaard er å anse som en innsider, med mangeårig engasjement for Norges Bank.

Vi applauderer Nbims virksomhet knyttet til smart indeksforvaltning med tilhørende virksomhet. Den bør foredles videre og har med statistisk signifikans stått for hoveddelen av meravkastningen.

Det slås i samme debattinnlegg impertinent fast at det var overraskende at professor Priestley var med i ekspertutvalget som utarbeidet prinsippene for hvordan Nbims prestasjoner bør evalueres. Det var ikke overraskende at Priestley var med i utvalget. Om ikke overraskende, så er det i hvert fall oppsiktsvekkende at akademikeren Storesletten blander hummer og kanari, og oppstiller den samlede prestasjon som bevis på de spekulative elementenes suksess. Særlig ettersom vi vet, uansett om estimatet er positivt eller negativt, at svaret ikke er statistisk signifikant forskjellig fra null og derfor må antas å være null. Og det før unødvendige kostnader på to milliarder per år.

Det påstås at Priestley har til gode å legge frem en analyse i tråd med prinsippene fra nevnte ekspertutvalg. Faktum er at undertegnede i frivillig utarbeidede rapporter i 2018 og 2019 er de eneste som har levert en analyse i tråd med prinsippene, nemlig ved å måle de spekulative prestasjoner i forhold til fondets referanseindeks. Da er estimert risikojustert meravkastning på den spekulative virksomheten kraftig negativ.

I 2018 hadde Ødegaard riktignok gjort dette i sitt førsteutkast til evaluering av Nbims forvaltningsgjerning. I endelig versjon av rapporten endret han imidlertid referanseindeks og rapporterte en positiv estimert avkastning (ikke signifikant).

Les Ødegaards innlegg: Misvisende og ikke faglig fundert dnPlus

Vi har også evaluert i forhold til de spekulative forvalternes egne referanseindekser, som Ødegaard, men da må man justere for at deres investeringsunivers er større enn deres referanseindeks. Det har ikke Ødegaard gjort.

Vi har vist at den meravkastning Ødegaard måler, kan forklares med at Nbim i fremvoksende markeder har spekulert massivt i kinesiske fastlandsaksjer, utenom indeks. Man bør ikke betale mye for en forvalter med mandat til å investere i Danmark og Sverige som skaper meravkastning i forhold til en svensk indeks. Da burde forvalter enten hatt et svensk mandat eller blitt målt med en dansk-svensk indeks. Vi justerer for dette.

Les Hoddevik og Priestleys innlegg fra april 2018: Oljefondets kinasyndrom dnPlus

Hvordan kan vurderinger fra innsidere som selv har bidratt til stadig større innslag av spekulative og tapsgenererende element i oljefondsforvaltningen tillegges vekt i vurderingen av Tangens kandidatur?

Hvorfor har styret i et av verdens største fond solid kompetanse på makroøkonomi, men svært lite på kapitalforvaltning?

På hvilket grunnlag fatter styret og ansettelseskomiteen beslutninger om å tilsynelatende utvide omfanget av de spekulative og tapsgenererende elementene i Oljefondet?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.