At Nicolai Tangen på grunn av sin kobling til Ako Capital kan være inhabil i å fatte beslutninger er noe som tidligere har vært fremme i debatten. Men Tangen kan også være inhabil når Oljefondet engasjerer eksterne forvaltere gjennom sitt omfattende nettverk i finansbransjen.

– Inhabilitet kan oppstå når eksterne forvaltere byttes ut, når avtaler fornyes eller om de endres, for eksempel ved at honorarsatsene endres, sier Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.

Det som er avgjørende for om Tangen er inhabil – og dermed hele Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter Oljefondet – er eventuell kjennskap og vennskap til andre forvaltere som enten er eller vil bli eksterne forvaltere.

Hvis øverste leder er inhabil er hele organisasjonen inhabil. Når eksempelvis en statsråd er inhabil, løses dette ved at en annen statsråd i et annet departement stepper inn i den aktuelle saken. Hvis Tangen er inhabil, må dette løses på en annen måte.

– Vennskap er en glidende skala. Man kan ikke si at man er x prosent venner og da er man inhabil. Det er mer tricky, sier Tvedt, som i et innlegg i DN skriver:

«Inhabilitet handler ikke om å mistro Tangen. Vurderingen er om relasjonen mellom Tangen og en ekstern forvalter er egnet for allmennheten til å rokke ved tilliten til at det tas upartiske avgjørelser. Selv om Tangen er 100 prosent stringent selv, kan hans vennskap eller tidligere konkurranseforhold være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten.»

Hvordan løse dette?

Oljefondet hadde avtale med 74 eksterne forvaltere ved utgangen av 2019. Disse forvaltet 389 milliarder kroner.

Norges Bank har gjort det klart at Ako Capital ikke kan benyttes som ekstern forvalter. Dette ble sagt under den åpne høringen i Stortinget om ansettelsen av Tangen og gjentatt i et senere brev fra banken til komiteen.

«Til nå har vi ikke sett noen redegjørelse fra hverken Tangen eller Norges Bank om hvordan disse inhabilitetsproblemene er tenkt løst. I det eksisterende avtaleverket som er på plass mellom Tangen og Norges Bank er det erklæringer og avtaler som ikke er offentlige. Med dette bakteppet er det vanskelig å se for seg hvordan det skal skapes full åpenhet om enhver relasjon Tangen har til mulige eksterne forvaltere. Rettslig sett vil disse vurderingene bli vanskelige siden det ikke finnes uttømmende «kundelister» mellom bekjente i finansmiljøet. Hvordan skal Norges Bank, Finansdepartementet eller Stortinget sikre at Oljefondet ikke bryter norsk lov med Tangen som direktør?» skriver Tvedt i et innlegg i DN.

Visesentralbanksjefen stepper inn

Norges Bank svarer slik på Tvedts innlegg:

– Som det går frem av brevet til Stortingets finanskomité 13. august, kan ikke Nbim har forretningsmessig kontakt med Ako-selskapene og deres ansatte. Konkret innebærer det blant annet at Nbim ikke kan bruke Ako som ekstern forvalter eller kjøpe andre tjenester av Ako-selskaper, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i en epost.

– Eventuell inhabilitet for både Tangen og andre beslutningstagere i Nbim må vurderes konkret fra sak til sak, basert på relevant faktum. Norges Bank er selvfølgelig kjent med bestemmelsene om avledet inhabilitet, og hovedstyret har derfor gitt visesentralbanksjefen med særskilt ansvar for Oljefondet myndighet til å treffe beslutninger dersom Tangen må fratre som inhabil, skriver han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.