Når Nicolai Tangen blir sjef for Oljefondet, kan han ikke selv forvalte sine private fondsmidler siden «samlede eierinteresser og investeringer utgjør i utgangspunktet en interessekonflikt», skriver Norges Bank i ansettelsesavtalen.

Løsningen er å sette opp det som internasjonalt kalles en «blind trust», der den som eier pengene ikke skal ha påvirkning og innsyn i hvordan midlene forvaltes.

Men spørsmålet er hvor «blind» den skisserte ordningen til Tangen er.