Etter en stygg knekk i fjor, fortsetter Oljefondet oppgangen. Pengene strømmer inn til det norske folks sparebøsse: I første halvår var avkastningen på ti prosent, som tilsvarer hele 1500 milliarder kroner. I tillegg fikk fondet tilført store inntekter fra oljevirksomheten, og den svake kronen bidrar også til å blåse opp verdien.