Oljefondet har i år solgt seg ut av 43 selskaper gjennom såkalte «risikobaserte nedsalg,» og samtidig begynt å forhåndsfiltrere selskaper med tanke på bærekraftsrisiko, et nytt tiltak som er innført av oljefondssjef Nicolai Tangen siden han begynte i stillingen høsten 2020.

Fondet har siden juni vurdert omtrent 440 selskaper i dette arbeidet, og avstått fra å investere i ni av dem, heter det i en pressemelding fra Norges Bank Investment Management (Nbim) tirsdag.

– Poenget er å luke ut selskapene vi ikke vil være investert i, så vi holder de råtne eplene ute av kurven. Det gir oss også veldig god informasjon om bærekraftsrisikoen i selskapene som fortsetter å være investert i, sier Tangen i et digitalt presseseminar tirsdag morgen.

To typer nedsalg

Risikobaserte nedsalg er en av to måter Oljefondet selger seg ut av selskaper det ikke skal eie av hensyn til etikk og bærekraft. Den andre er gjennom utelukkelser som bestemmes av hovedstyret i Norges Bank etter råd fra Etikkrådet, basert på de omfattende etiske retningslinjene som er bestemt av Stortinget, som for eksempel forbud mot tobakk og visse typer våpen.

Risikobaserte nedsalg bestemmes av fondet selv, og gjelder gjerne mindre selskaper, som ikke navngis. Siden 2012 er det 366 selskaper som er droppet på denne måten, skriver Nbim tirsdag. Nedsalgene historisk tilsvarer 30-40 milliarder kroner, sier Nbims sjef for risikoovervåkning Patrick du Plessis. Disse har gitt et bidrag på 0,41 prosent til fondets avkastning over tid.

Tidligere i år sa oljefondssjef Nicolai Tangen at han ønsket at fondet skulle være tidligere ute, og faktisk bestemme allerede før et selskap tas inn i fondets referanseindeks hvorvidt det er aktuelt å investere i det.

Tirsdag understreker Tangen at disse beslutningene om å ikke investere i selskaper er aktive investeringsbeslutninger, siden dette er selskaper som normalt sett hører hjemme i fondet fordi de i utgangspunktet er en del av referanseindeksen. Risikobaserte nedsalg og såkalt «negativ seleksjon» er beslutninger som fondet tar innenfor den begrensede rammen det har for å avvike fra denne referanseindeksen.

Fra 2012 til 2020 kvittet Oljefondet seg med 314 selskaper gjennom risikobaserte nedsalg, skrev Nbim i sin rapport om ansvarlig forvaltning for fjoråret. Litt over 30 kom i 2020.

(I en tidligere versjon siterte DN du Plessis på at de risikobaserte nedsalgene i 2021 tilsvarer 30–40 milliarder kroner. Han presiserer i et intervju etter seminaret at dette gjelder for hele perioden 2012-21.)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.