Det var én person i Norge som tilsynelatende timet finanskrisen perfekt: Knut Kjær.

Sommeren 2007 gikk han til daværende sentralbanksjef Svein Gjedrem og sa han ville slutte som sjef for Oljefondet. Ved årsslutt 2007 takket Kjær for seg. Høsten 2008 traff finanskrisen Oljefondet.