Milliardær Nicolai Tangen tiltrer etter planen som oljefondssjef 1. september. Denne uken kom avtaleverket som skal sikre vanntette skott mellom Tangen og hans private eierinteresser i forvalterselskapet Ako Capital.

Tangen har gjentatte ganger sagt at han «bryter alle bånd» med Ako Capital, mens Norges Banks tilsynsorgan har stilt krav om å «eliminere» all risiko for interessekonflikt mellom Oljefondet og Tangens personlige interesser.

Leder Julie Brodtkorb i representantskapet påpeker at avtalen som ble offentliggjort tirsdag ikke oppfyller kravet om å fjerne all risiko.

– Avtaleverket endrer ikke på at hovedstyret har lagt seg på en linje om å demme opp for risiko mens representantskapet mener risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og Nbim (Oljefondet, red.anm.) må elimineres, sier Brodtkorb til DN.

Mener banken lemper på kravene

Julie Brodtkorb påpeker at hovedstyret i Norges Bank, der sentralbanksjefen er styreleder, har fastsatt en rekke prinsipper for de ansatte. Hun kan vanskelig forstå at disse bestemmelsene skal jenkes for toppsjefen.

– Representantskapet tar i sitt tilsynsarbeid utgangspunkt i lovkrav, regelverk og retningslinjer som gjelder Norges Bank og Nbim. Hovedstyret har fastsatt etiske prinsipper som gjelder alle ansatte. Her heter det at «Ansatte kan ikke ha eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank», sier Brodtkorb og legger til:

– Etter representantskapets vurdering skal ikke andre lempeligere bestemmelser gjelde for Nbims øverste leder. Dette må innebære at risiko elimineres.

Norges Bank er forelagt uttalelsene fra Brodtkorb, men ønsker ikke å kommentere saken.

Ansettelsen av Nicolai Tangen er blitt så betent at saken ender opp i en stortingshøring 10. august. Der må sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb i Norges Banks representantskap svare på spørsmål fra komiteen. Ap-nestleder Hadia Tajik skal lede høringen.

Nicolai Tangen (høyre), har fått på plass et historisk omfattende avtaleverk med sentralbanksjef Øystein Olsen for å kunne tiltre som ny oljefondssjef.
Nicolai Tangen (høyre), har fått på plass et historisk omfattende avtaleverk med sentralbanksjef Øystein Olsen for å kunne tiltre som ny oljefondssjef. (Foto: Per Thrana)

– Tar seg ikke ut

Avtalen som nå ligger på bordet viser en svært omfattende kontroll med Nicolai Tangen for å hindre at han innhenter informasjon om sin egen personlige formue og AKO-forvaltede formue mens han er leder for Oljefondet.

Brannmuren som er laget er avhengig av en rekke navngitte og ikke navngitte personer som blant annet har inngått en avtale med Norges Bank om å ikke gi sensitive opplysninger til Tangen om investeringer i Ako-systemet.

Ifølge NHH-professor Guttorm Schjelderup viser avtalen at Nicolai Tangen hverken bryter båndet til eget hedgefond eller at risikoen for interessekonflikt elimineres.

Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo mener spørsmålet er hvordan avtaleverket tar seg ut for omverdenen og Oljefondets omdømme:

– Svaret på det er at det ikke tar seg ut. Norges Bank burde ha foretatt en juridisk vurdering og en risikovurdering av alle disse spørsmålene før Tangen ble ansatt. Og da burde resultatet ha vært at Tangen ikke fikk jobben. Det er fortsatt et bånd mellom Tangen og Ako, sa Sjåfjell til DN tirsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.