Nicolai Tangen, sjefen for Oljefondet, har en fortid som forvalter av hedgefond, men da han fikk jobben, måtte han kvitte seg med alle fondsandeler og plassere pengene i banken.

Men det viste seg å være vanskelig å plassere alle pengene, rundt åtte milliarder på det tidspunktet, i banken, så det ble siden åpnet for at han også kunne plassere pengene i statspapirer med kort løpetid, lån utstedt av stater som løper i maks 12 måneder.

Nå gjøres enda en justering i denne avtalen:

– Endringen innebærer at alle investeringer i statspapirer med videre nå skal skje via fond, samt at fondene skal kunne investere i statspapirer med gjenværende løpetid under 12 måneder. Det er også gjort en justering i ratingkravet for statspapirer som de aktuelle fondene kan investere i, heter det i meldingen fra Norges Bank.

– Investeringer gjennom fond øker avstanden til investeringsbeslutningene ytterligere. I tillegg har eksisterende mandat medført utilsiktede svingninger i skattemessig tap og gevinst. Dette vil nå jevnes ut, heter det videre.

Tangen får ikke lov å investere midler i aksjer eller obligasjoner eller fond som inneholder disse aktivaklassene. Det er fordi hans private investeringer ikke skal komme i konflikt med Oljefondets plasseringer.

Oljefondet er på over 15.000 milliarder kroner, og er investert i mer enn 9000 selskaper over hele verden.

Privatøkonomisk katastrofe

Investeringsavtalen har for Tangen vært noe i nærheten av en privatøkonomisk katastrofe. Ved å ha midlene plassert i bank og statspapirer på privaten får han ikke noe verdsettelsesrabatt når formuesskatten skal beregnes, samtidig som avkastningen på pengene har vært heller laber.

Det ga 440 millioner kroner i skatt, ifølge siste ligning. Da hadde ligningsformuen krympet med en halv milliard til 7,6 milliarder kroner.

Det er finansrådgivningsselskapet Gabler som plasserer pengene for Tangen etter de gitte kriteriene, så Tangen sitter ikke selv og sjonglerer med statspapirer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.