For snart to år siden ble Tokyo og Singapore utpekt av Oljefond-ledelsen som de første asiatiske byene i eiendomsstrategien. Men fondet drøyer med shoppingen.

– Den enkle grunnen er at vi ikke har funnet objekter som vi har ønsket å investere i. Vi må forvente at det kan ta tid. Det er nye relasjoner som skal etableres og markedsforhold som man skal bli kjent med. Hvis vi skal investere i fast eiendom, så må vi ha folk på bakken til å gjøre det for oss, sier Trond Grande, nestleder i NBIM (Norges Bank Investment Management), som forvalter Oljefondet og legger til:

– Det er ikke noe mål i seg selv å gjøre transaksjoner så fort som mulig.

– Jeg tror man må være tålmodig og innse at det tar tid å etablere relasjoner i nye markeder, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet om manglende Asia-investeringer.
– Jeg tror man må være tålmodig og innse at det tar tid å etablere relasjoner i nye markeder, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet om manglende Asia-investeringer. (Foto: Adrian Nielsen)

Stor etterspørsel

Ved årsskiftet, hadde fondet fire ansatte i Tokyo og mellom tre og fire ansatte i Singapore. 

– Vi har kun lokalt ansatte i Tokyo, i Singapore er det en blanding, sier Grande.

Fondet har ingen tidsperspektiv på når de skal investere i eiendom i de to asiatiske byene. 

– Det er en løpende vurdering vi må ta, sier Grande.

Fondet ser hovedsakelig etter sentralt plasserte kontorbygg og handelslokaler i globale byer når de kjøper eiendom.

– Tokyo-markedet har vært som andre store globale byer. Det er stor etterspørselen etter denne typen eiendommer, og prisene reflekterer det. Også det lave globale rentenivået har noe å si. I Singapore var det for en kort tid tilbake fallende eiendomspriser, sier Grande.

Oljefondet åpnet et eiendomskontor i Tokyo høsten 2015, men har foreløpig ikke foretatt noen investeringer.
Oljefondet åpnet et eiendomskontor i Tokyo høsten 2015, men har foreløpig ikke foretatt noen investeringer. (Foto: Istockphoto /Getty Images)

Oljefondledelsen får delvis støtte for at de venter med investeringene fra finansprofessor Bruno Gerard ved Handelshøyskolen BI.

– Man trenger vanligvis mellom to til tre år før en foretar eiendomsinvesteringer i et nytt marked. Det er viktig å etablere kontakt med lokale spillere, fordi eiendomsmarkedet er lokalt. Nettopp derfor mener jeg at Oljefondet ikke bør sende folk til disse byene. Det er ikke sannsynlig at Oljefondansatte vil gjøre det bedre enn lokale eiendomsforvaltere som har jobbet i det samme markedet i 20, 30, 40 år, sier Gerard.

Gerard er ekspert på porteføljeforvaltning og prising av aktivaklasser, som eiendom, aksjer og renter.

– Legge ballen død

Oljefondets kostnader har vært under lupen til stortingspolitikerne i finanskomiteen. Siden fondet gikk inn i eiendom i 2010, er antall ansatte nesten doblet. 

I tillegg til økte personalkostnader, kommer også kostnader tilknyttet eiendomsforvaltningen i datterselskapene og eksterne eiendomsforvaltere. 

– Vi på Stortinget har sagt at vi ønsker at Oljefondet skal ta seg god tid før de foretar eiendomsinvesteringer. Men det kommer jo til et punkt der en eventuelt må kaste inn håndkle, hvis det ikke er aktuelt, sier Arbeiderpartiets talsmann for Oljefondet, Torstein Tvedt Solberg.

Tvedt Solberg, som sitter i finanskomiteen fra Ap, vil ta opp investeringsstrategien i Asia under stortingshøringen om Oljefondet tirsdag.

I fjor gikk Finansdepartementet bort fra dagens bestemmelse om at inntil fem prosent av fondet skal investeres i en egen eiendomsportefølje. 

Investeringene i eiendom må nå skje innenfor den eksisterende rammen for avvik fra referanseindeksen, som består av aksjer og obligasjoner. Det betyr at kjøp av eiendom finansieres med salg av aksjer og obligasjoner. 

– Dersom denne endringen har ført til at det ikke lenger er like aktuelt for fondet å investere i Asia, bør en kanskje bare legge ballen død, sier Tvedt Solberg. 

Havarikommisjonen: Sprekk i tannhjul utløste Turøy-ulykken

Slo indeksen

Eiendomsinvesteringene til fondet gjør det svakere enn før.

Fredag publiserte Oljefondet den endelige rapporten for første kvartal. Unotert eiendom fikk en avkastning på 0,6 prosent, mens børsnotert eiendom ga en avkastning på minus 0,7 prosent.

Oljefondet fikk en papirgevinst på 297 milliarder kroner i første kvartal, og en avkastning på 3,8 prosent.

De to viktigste investeringsstrategiene ga følgende avkastning i første kvartal:

  • Aksjer: 5,5 prosent.
  • Renter: 0,8 prosent.

Oljefondets aksje- og renteportefølje slo referanseindeksen med 0,09 prosentpoeng – handlelisten med aksjer og obligasjoner som fondet måles mot.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trang bolig? Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
Med rekordhøye boligpriser må flere klare seg på mindre plass. Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
00:22
Publisert: