Regjeringen vil ta oppstrømsselskaper innenfor energisektoren ut Oljefondet. Dette innebærer at selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russell vil bli tatt ut av SPUs referanseindeks og investeringsunivers.

Ifølge stortingsmeldingen er det 134 selskaper som kan bli rammet av beslutningen. Ved utgangen av 2018 hadde disse selskapene en samlet markedsverdi på rundt 70 milliarder kroner. Til sammenligning utgjør hele energisektoren, som Norges Bank foreslo å ekskludere, en samlet markedsverdi på 340 milliarder kroner. Og store integrerte oljeselskaper, som Exxon, BP og Shell, står ikke på salgslisten. Denne typen selskaper hadde en samlet markedsverdi på 220 milliarder kroner ved årsskiftet, ifølge stortingsmeldingen.

Det som ved første øyekast altså virker som en massiv exit fra oljeaksjer, er i realiteten et mer beskjedent uttrekk.

Med dette forslaget blir Oljefondet cirka 3,7 prosent mer klimavennlig, basert på tall for CO2-utslipp i Oljefondets aksjeportefølje som er presentert i rapporten for ansvarlig forvaltning. Forutsetningen er at de oljeaksjene som tas ut også står for 20 prosent av sektorens utslipp.

Flere tanker i hodet

Finansminister Siv Jensen forteller at noe av årsaken til at de ikke kaster ut de bredere energiselskapene, er blant annet fordi at disse vil kunne investerer nettopp bredere, blant annet i fornybar energi. Men hun fastslår at beslutningen ikke er begrunnet i klimahensyn.

– Du sier at effekten og risikoen av denne beslutningen er begrenset. Hvorfor ikke ta ut de store såkalte «integrerte» energiselskapene?

-Fordi vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Vi vil legge til rette for at fondet kan investere i et bredt univers. Det har tjent fondet godt. Vi er eksponert i mange tusen selskaper i hele verden, men en liten eierandel i hvert selskap. Det er med på å spre risiko. Jo mer du snevrer inn investeringsuniverset til fondet, jo mer krevende blir forvaltningen. Det å trekke fondet ut av hele energisektoren, mener vi vil være feil og en betydelig begrensning på fondets investeringsmuligheter, sier hun.

Kursfallet til en rekke oljeselskaper tiltok i styrke etter regjeringens beslutning ble kjent fredag formiddag. Like etter klokken 12 faller Royal Dutch Shell 1,8 prosent, mens BP faller 1,5 prosent.

Følger ikke anbefaling

Utfasingen av oljeaksjene kommer til å skje over tid og etter nærmere regler som vil bli fastsatt av Finansdepartementet i samråd med Norges Bank, og etter at Stortinget har behandlet meldingen som er lagt frem i dag.

Den beslutningen regjeringen har landet på skiller seg fra Norges Banks anbefaling på to måter:

  • Regjeringen vil kun ta ut oppstrøms oljeselskaper, det vil si selskaper som driver med leting og utvinning av olje. Norges Bank foreslo å kaste ut alle typer oljerelaterte aksjer.
  • Regjeringen tar aksjene ut av både indeksen og investeringsuniverset, noe som betyr at fondet faktisk må ut av denne typen aksjer. Norges Bank foreslo å bare ta aksjene ut av indeksen.

Forslag, utvalg og høring

Det var Norges Bank som foreslo å ta olje- og gassaksjer ut av referanseporteføljen til fondet. Dette kom noe overraskende på Finansdepartementet og statsråd Siv Jensen (Frp), som kort tid i forveien, i Perspektivmeldingen, hadde argumentert for å beholde oljeaksjene.

Men begeistringen for forslaget fra Norges Bank var større blant partiene på Stortinget, og det så ut som at det var flertall for å ta oljeaksjene ut. Finansdepartementet satte ned et utvalg som kom til at oljeaksjene ikke burde kastes ut, men flere av høringsinstansene var av stikk motsatt oppfatning.

I mellomtiden har det blitt en flertallsregjering, så risikoen for at stortingsflertallet skal påføre regjeringen et nederlag i denne saken ble dermed eliminert.

Heftig debatt

Argumentet for å ta ut denne typen aksjer er å redusere risikoen for AS Norge. Siden Norge har såpass mye olje og gass under havbunnen, og verdien av denne svinger med oljeprisen, er det ikke noe stort poeng å også ha oljeaksjer i Oljefondet.

Argumentet mot, som Thøgersen-utvalget målbar, var at dette var et tiltak som hadde marginal risikodempende effekt. Utvalget mente det derfor ikke var noe stort poeng å ta ut en såpass stor sektor av fondet. Hvorfor ikke selge Equinor i stedet?

– Hvis du skal forsikre huset ditt, er du interessert i en forsikring som gjør at du kan bygge opp huset ditt til samme standard. Forsikringen du får ved å selge energiaksjer gjør at du har råd til trikkebillett til nærmeste hotell, sa Thøgersen da utvalget presenterte sitt syn. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Huawei Mate X
01:25
Publisert: