Vi jobber for åpenhet

Espen Sirnes etterlyser i DN 10. august norsk innsats mot skatteparadisene. Norge er en pådriver i det internasjonale arbeidet for å bekjempe skatteunndragelser over landegrenser, og har satt i gang en rekke tiltak for å sikre åpenhet rundt kapitalstrømmer.